Sektorkolejowy » UTK: Przewozy intermodalne – III kwartał 2023 r.

UTK: Przewozy intermodalne – III kwartał 2023 r.

pzez Damian

Masa ładunków przewiezionych w transporcie intermodalnym koleją w III kwartale 2023 r. osiągnęła prawie 6,2 mln ton, a wykonana przy tym praca przewozowa blisko 2,2 mld tonokilometrów. Wyniki przewozowe za III kwartał 2023 r. są zdecydowanie lepsze niż w II kwartale 2023 r., jednak w porównaniu z III kwartałem 2022 r. masa ładunków spadła o 8,6%, a praca przewozowa o 4,5%.

W III kwartale 2023 r. przewieziono prawie 6,2 mln ton, a w III kwartale ubiegłego roku ponad 6,7 mln ton ładunków w transporcie intermodalnym. Oznacza to spadek rok do roku o prawie 0,6 mln ton (-8,6%). Wykonana III kwartale 2023 r. praca przewozowa to blisko 2,2 mld tonokilometrów. W porównaniu do prawie 2,3 mld tonokilometrów w III kwartale 2022 r., jest to spadek o 0,1 mld tonokilometrów (-4,5%). Wyniki III kwartału 2023 r. są jednocześnie zdecydowanie lepsze niż te osiągnięte w II kwartale 2023 r. – masa towarów wzrosła o 0,4 mln ton (+6,5%), a praca przewozowa o 0,1 mld tonokilometrów (+7,4%).

Od lipca do września 2023 r. przewoźnicy kolejowi przetransportowali łącznie ponad 396 tys. szt. jednostek intermodalnych, co stanowiło ponad 607 tys. TEU. W  porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku ich liczba spadła o 11,2% (wg TEU o 15,6%).

„Na wyhamowanie wzrostów przewozów intermodalnych oddziałuje nadal niepewna sytuacja za wschodnią granicą, wywołana agresją Rosji na Ukrainę. Istotne jest wobec tego rozwijanie nowych potencjalnych kierunków w transporcie ładunków intermodalnych” –  komentuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W III kwartale 2023 r. kolejowe przewozy intermodalne realizowało 25 licencjonowanych przewoźników, natomiast w II kwartale 2023 r. 24 przewoźników.

Łącznie w trzech kwartałach 2023 r. w przewozach intermodalnych przetransportowano 17,7 mln ton, 1,2 mln sztuk jednostek, co w przeliczeniu stanowiło 1,8 mln TEU. W porównaniu z tym samym okresem w ubiegłym roku oznacza to zmniejszenie masy o 11,4%, liczby jednostek o 13,3% i spadek liczby TEU o 17,8%. Tak duże spadki wymagają wdrażania rozwiązań zachęcających do powrotu towarów na kolejW celu  wspierania rozwoju transportu intermodalnego Ministerstwo Infrastruktury wspólnie z Urzędem Transportu Kolejowego oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. opracowały rekomendacje wprowadzenia nowego systemu wsparcia transportu intermodalnego. Zostały one przygotowane jako jedno z działań przewidzianych w dokumencie „Kierunki Rozwoju Transportu Intermodalnego do 2023 r. z perspektywą do 2040 r.” Podstawowe założenie programu to zwiększenie ulgi intermodalnej dla pociągów intermodalnych poruszających się z dużą prędkością. Całość dokumentu opublikowana została na stronie Ministerstwa Infrastruktury.

Szczegółowe tabelaryczne wyniki dotyczące przewozów intermodalnych można znaleźć na nowym portalu statystycznym Urzędu Transportu Kolejowego „Dane Kolejowe” dostępnym pod adresem dane.utk.gov.plNowy serwis w zakładce Transport intermodalny w przejrzysty sposób prezentuje bieżące statystyki dotyczące rynku transportu intermodalnego oraz dane archiwalne.

Źródło: UTK

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz