Sektorkolejowy » Przetarg na rewitalizację linii kolejowej nr 317 relacji Gryfów Śląski – Mirsk ogłoszony

Przetarg na rewitalizację linii kolejowej nr 317 relacji Gryfów Śląski – Mirsk ogłoszony

pzez Adrian

Rewitalizacja linii w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei ogłosiła przetarg na projekt i wykonanie rewitalizacji LK 317 pomiędzy Gryfowem Śląskim a Mirskiem. To krok w kierunku przywrócenia połączenia kolejowego do Świeradowa-Zdroju (linia nr 336).

Długość linii kolejowej na odcinku Gryfów Śląski – Mirsk to niemal 8 kilometrów. Pociągi z pasażerami podróżowały tam do 1995 roku.

Przetarg na rewitalizację linii kolejowej nr 317 relacji Gryfów Śląski – Mirsk obejmuje wykonanie:

  • dokumentacji projektowej, która jest niezbędna do zrealizowania prac budowlanych i zostanie opracowana na podstawie dokumentacji geodezyjnej przeznaczonej do celów projektowych (m.in.: projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt organizacji ruchu, przedmiar robót, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, kosztorysy itp.). Ponadto uzyskanie wszelkich potrzebnych opinii, uzgodnień, dopuszczeni, warunków decyzji oraz pozwoleń, które są wymagane do zrealizowania przedmiotu zamówienia
  • wszelkich robót budowlanych, których realizacja przebiegnie zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez wykonawcę. Dokumentacja, o której mowa w powyższym punkcie musi zostać zatwierdzona przez zamawiającego. Ponadto wykonanie koniecznych robót przygotowawczych, które są potrzebne do realizacji powierzonego zamówienia i wykonania wszystkich wymaganych działań
  • całościowej dokumentacji powykonawczej, której zakres obejmuje m.in. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą

Prace budowlane w ramach przetargu mają objąć m.in.:

  • zabudowę przejazdów kolejowo-drogowych
  • prace przy nawierzchni kolejowej i podtorzu
  • montaż urządzeń na przejazdach kolejowo-drogowych
  • rewitalizację przystanków

Zgodnie z planem otwarcie ofert ma nastąpić w dniu 12 stycznia 2022 r. Wykonawca przetargu będzie miał 9 miesięcy na wykonanie zadań w ramach podpisanej umowy od dnia, w którym została podpisana. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów, których istotność została określona procentowo:

  • cena – 60% wagi
  • doświadczenie osób, które zajmą się realizacją projektu – 40% wagi

Po zakończeniu rewitalizacji linii kolejowej nr 317 pociągi pasażerskie mają podróżować tą trasą z prędkością sięgającą 80 km/h.

Autor: Damian Malesza
Fot. Jan Bury

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz