Sektorkolejowy » Przetarg na przebudowę stacji Bełchów

Przetarg na przebudowę stacji Bełchów

pzez Adrian

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiła przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych na stacji Bełchów (woj. łódzkie), znajdującej się w ciągu linii kolejowej nr 11. Zadanie jest częścią projektu pn. „Prace na linii kolejowej C-E 20 na odcinku Łowicz Główny–Skierniewice”. Firmy zainteresowane pozyskaniem zlecenia mogą składać oferty do 3 grudnia.

Przedmiot zamówienia

Wybrany w ramach przetargu nieograniczonego wykonawca po opracowaniu projektu będzie miał za zadanie przeprowadzenie prac na odcinku od km 10,332 do km 12,132 wraz z urządzeniami sterowania i zasilania trakcyjnego, obiektami kubaturowymi, obiektami inżynieryjnymi, przejazdami kolejowymi, obiektami obsługi podróżnych, nawierzchni kolejowej, podtorzem oraz urządzeniami telekomunikacyjnymi.

Całość zamówienia obejmuje: projekt budowlany wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, uzyskanie decyzji administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie robót i innych niezbędnych, projekt wykonawczy, opracowanie dokumentacji powykonawczej. Robotami budowlano-montażowymi objęte zostaną: nawierzchnia i podtorze, urządzenia sterowania ruchem kolejowym, urządzenia i systemy telekomunikacyjne, sieć trakcyjna wraz z kablami zasilaczy, urządzenia i układy elektroenergetyki do 1 kV, obiekt inżynieryjny, perony i obiekty kubaturowe, przejścia i przejazdy.

Co się zmieni na stacji Bełchów?

Efektem przeprowadzonych prac będzie m.in. usunięcie przeszkód, które aktualnie nie pozwalają osiągać pociągom pasażerskim prędkości do 160 km/godz., a towarowym – do 120 km/godz. Klasa obciążenia zostanie zwiększona do 221 kn/oś. Na stacji przewiduje się również obsługę pociągów o długości min. 750 m. W ramach prac torowych przewidziano budowę 16 nowych rozjazdów. Peron zostanie w całości przebudowany z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących standardów co do obsługi pasażerów.

Autor: Agata Sumara
Fot. bazakolejowa.pl

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz