Sektorkolejowy » Przejazdy kolejowe pomiędzy Olsztynem a Braniewem będą bardziej komfortowe

Przejazdy kolejowe pomiędzy Olsztynem a Braniewem będą bardziej komfortowe

pzez Adrian

Wymiana torów kolejowych na odcinku Dobre Miasto – Olsztyn Gutkowo

Pomiędzy Olsztynem Gutkowem a Dobrym Miastem można już dostrzec pierwsze rezultaty pracy specjalistycznej maszyny SUM, która zajmuje się wymianą podkładów oraz torów kolejowych. W rejonie Dobrego Miasta został już położony odcinek nowych torów o długości 2 kilometrów. Wymiana torów sprawnie postępuje w kierunku Olsztyna. Wykorzystywanie zaawansowanego technicznie pociągu, który zajmuje się potokową wymianą nawierzchni kolejowej, pozwala znacznie skrócić czas realizowanego przedsięwzięcia. Ponadto proces wymiany torów oraz podkładów w ten sposób cechuje się znacznie większą precyzją. SUM w ten sposób zdemontuje 17 kilometrów starego toru, a na jego miejsce ułoży nowe szyny wraz z podkładami.

Wysokie tempo realizowanych prac dzięki wykorzystaniu specjalistycznych maszyn

Specjalne maszyny wykorzystywane są również na odcinku Orneta – Pieniężno. Proces układania nowych podkładów kolejowych jest realizowany z wykorzystaniem suwnicy. Na miejscu funkcjonuje też specjalna oczyszczarka tłucznia o wysokiej wydajności. Długość tej maszyny wynosi aż 165 metrów. Maszyna ta zrealizowała na odcinku niemal 11 kilometrów m.in. płukanie tłucznia z torowiska. Specjalistyczna maszyna jest w stanie dostosować odpowiedni rozmiar tłucznia, wykonać obróbkę młynem, dodać oraz osadzić nowy materiał w torowisku. Wydajność oczyszczania tej maszyny to aż 800 m³ – jest to równowartość przykładowo 11 wagonów.

Rezultaty trwających prac

Dzięki pracom, które trwają na odcinku Olsztyn Gutkowo – Dobre Miasto oraz na odcinku Pieniężno – Orneta pasażerowie podróżujący pomiędzy Braniewem a Olsztynem mają doświadczyć lepszych warunków podróży. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przebudowie zostały poddane:

 • przejazdy kolejowo-drogowe
 • tory kolejowe
 • obiekty inżynieryjne

Planowana jest również modernizacja peronów. Poprawie mają ulec warunki obsługi osób podróżujących na stacjach kolejowych Dobre Miasto i Olsztyn Gutkowo oraz na następujących przystankach:

 • Bukwałd
 • Henrykowo
 • Cerkiewnik
 • Lubomino
 • Swobodna
 • Rogiedle

Kolej stanie się bardziej dostępna dla zainteresowanych dzięki utworzeniu nowego przystanku kolejowego Nowy Dwór w okolicy Ornety. Komfort podróżujących wzrośnie dzięki planowanym pracom modernizacyjnym w obrębie peronów, które mają obejmować m.in.:

 • montaż nowego oświetlenia
 • podwyższenie peronów
 • montaż nowych wiat oraz ławek
 • montaż lepiej oznakowanych, czytelnych tablic informacyjnych
 • modernizacja przestrzeni z myślą o osobach, których poruszanie się jest ograniczone

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. po zakończeniu prac, które obejmuje realizowana inwestycja, czas przejazdu pociągów pasażerskich pomiędzy Olsztynem a Braniewem ma ulec skróceniu. Ponadto zyskać mają również przejazdy towarowe – wzrosnąć ma ładowność podróżujących po tej trasie składów towarowych. Prace w ramach realizowanego przedsięwzięcia mają trwać do 2023 roku.

Zaplanowane prace modernizacyjne na odcinku Olsztyn Gutkowo – Dobre Miasto będą kosztować ponad 147 mln zł netto. Ich realizacja przebiegnie przy wykorzystaniu środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Modernizacja trasy pomiędzy Ornetą a Pieniężnem jest finansowana ze środków Polskich Linii Kolejowych, jej koszt ma wynieść około 69 mln zł.

Autor: Damian Malesza

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz