Sektorkolejowy » Przebudowa stacji Częstochowa Towarowa – otwarcie ofert

Przebudowa stacji Częstochowa Towarowa – otwarcie ofert

pzez Damian

PKP PLK otworzyły oferty na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy stacji Częstochowa Towarowa. Najniższą ofertę przedstawiło konsorcjum PORR i Trakcja System139 851 000,00 PLN brutto. Zamawiający poinformował, że na sfinansowanie zadania zamierza przeznaczyć 172 200 000,00 PLN brutto.

Informacja z otwarcia ofert

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, w imieniu której działa Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie ul. Boya Żeleńskiego 7/942-200 Częstochowa, jako Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót dotyczących przebudowy stacji Częstochowa Towarowa wraz z optymalizacją układu torowego z przebudową sieci trakcyjnej, ze zmianą urządzeń srk na system komputerowy ze sterowaniem scentralizowanym w jednym okręgu nastawczym” w ramach projektu pn.: „Przebudowa stacji Częstochowa Towarowa” (nr ref. 0443/IZ10GM/20993/05361/23/P), którego ogłoszenie zostało opublikowane w Dz. U. UE pod nr 00710313-2023, zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.1710 z późn.zm.), przekazuje następujące informacje o złożonych ofertach, które zostały otwarte:

 Nr ofertyNazwa w zakresie zamówienia podstawowego [brutto/netto PLN]w zakresie zamówienia objętego opcją [brutto/netto PLN]Łączna kwota [brutto/netto PLN]
1.Konsorcjum Firm: Lider konsorcjum:
PORR S.A.
ul. Hołubcowa 123,
02-854 Warszawa
Członek konsorcjum:
Trakcja System Sp. z o.o
Al. Lipowa 3 53-124 Wrocław
Brutto: 79 287 216,62 PLN / Netto: 64 461 151,72 PLN    Brutto: 60 563 783,38 PLN / Netto: 49 238 848,28 PLN  Brutto: 139 851 000,00 PLN / Netto: 113 700 000,00 PLN
2.Konsorcjum Firm: Lider konsorcjum: KRAKOWSKIE ZAKŁADY AUTOMATYKI S.A.
ul. Wielicka 30 30-552 Kraków
Członek konsorcjum:
KZN Rail Sp. z o.o.
ul. Półłanki 25 30-740 Kraków
Brutto: 106 481 662,11 PLN / Netto: 86 570 457,00 PLN  Brutto: 61 149 787,02 PLN / Netto: 49 715 274,00 PLN  Brutto: 167 631 449,13 PLN / Netto: 136 285 731,00 PLN  
3.TORPOL S.A.
ul. Św. Michała 43
61-119 Poznań
Brutto: 110 650 344,97 PLN / Netto: 89 959 630,06 PLNBrutto: 72 015 881,67 PLN / Netto: 58 549 497,29 PLNBrutto: 182 666 226,64 PLN / Netto: 148 509 127,35 PLN
4.INTOP Warszawa Sp. z o.o.
ul. Łukasza Drewny 70
02-968 Warszawa
Brutto: 107 555 965,81 PLN / Netto: 87 443 874,64 PLNBrutto: 71 086 693,68 PLN / Netto: 57 794 059,90 PLN  Brutto: 178 642 659,48 PLN / Netto: 145 237 934,54 PLN  
5.Track Tec Construction Sp. z o.o.
ul. Wyścigowa 3
53-011 Wrocław
Brutto: 87 483 524,91 PLN / Netto: 71 124 817,00 PLN  Brutto: 67 174 791,96 PLN / Netto: 54 613 652,00 PLN  Brutto: 154 658 316,87 PLN / Netto: 125 738 469,00 PLN  
6.TRAKCJA SPÓŁKA AKCYJNA
Aleje Jerozolimskie 100/IIP
00-807 Warszawa
Brutto: 99 304 993,51 PLN / Netto: 80 735 767,08 PLN  Brutto: 60 505 061,59 PLN / Netto: 49 191 106,98 PLN  Brutto: 159 810 055,09 PLN / Netto: 129 926 874,06 PLN  
7.Kolejowe Zakłady Automatyki S.A.
ul. Asnyka 32
40-696 Katowice
Brutto: 83 883 444,06 PLN / Netto: 68 197 922,00 PLN  Brutto: 61 834 161,48 PLN / Netto: 50 271 676,00 PLN  Brutto: 145 717 605,54 PLN / Netto: 118 469 598,00 PLN  
8.Konsorcjum Firm: Lider konsorcjum: „SBM”SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Członek konsorcjum: „SBM” SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Brutto: 89 463 332,91 PLN / Netto: 72 734 417,00 PLN  Brutto: 55 147 658,85 PLN / Netto: 44 835 495,00 PLN  Brutto: 144 610 991,76 PLN / Netto: 117 569 912,00 PLN  
9.Konsorcjum Firm: Lider konsorcjum: DOLNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO NAPRAW INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ DOLKOM Sp. z o.o.
ul. Hubska 6
50-502 Wrocław
Członek konsorcjum: Przedsiębiorstwo Remontowo budowlane TOR sp. z o.o.
ul. Katowicka 72
41-400 Mysłowice
Członek konsorcjum:
DP SYSTEM Sp. z o.o.
ul. Długosza 39
91-088 Łódź
Brutto: 93 105 105,84 PLN / Netto: 75 695 208,00 PLN  Brutto: 66 715 100,55 PLN / Netto: 54 239 919,15 PLN  Brutto: 159 820 206,39 PLN / Netto: 129 935 127,15 PLN  
10.BUDIMEX S.A.
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa  
Brutto: 137 028 487,84 PLN / Netto: 111 405 274,67 PLN  Brutto: 64 849 717,61 PLN / Netto: 52 723 347,65 PLN  Brutto: 201 878 205,45 PLN / Netto: 164 128 622,32 PLN  
11.TORHAMER Sp. z o.o. sp.k
ul. Mściwoja 9/U5
81-361 Gdynia  
Brutto: 89 263 686,74 PLN / Netto: 72 572 103,04 PLN  Brutto: 106 155 023,93 PLN / Netto: 86 304 897,50 PLN  Brutto: 195 418 710,66 PLN / Netto: 158 877 000,54 PLN  
12.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO „TRANSKOL” Spółka z o.o.
ul. Długa 29
25-650 Kielce  
Brutto: 110 152 305,60 PLN / Netto: 89 554 720,00 PLN  Brutto: 83 909 571,72 PLN / Netto: 68 219 164,00 PLN  Brutto: 194 061 877,32 PLN / Netto: 157 773 884,00 PLN  

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz