Sektorkolejowy » Prezes UTK na budowie tunelu w Łodzi

Prezes UTK na budowie tunelu w Łodzi

pzez Adrian

W Łodzi powstaje tunel kolejowy. Ta wyjątkowa budowa, tak jak inne inwestycje podlegają nadzorowi Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Ignacy Góra, Prezes UTK, na zaproszenie Instytutu Kolejnictwa osobiście odwiedził budowę w centrum Łodzi. Wcześniej była tam prowadzona kontrola przez inspektorów UTK.

Prezes UTK, na podstawie przyznanych mu kompetencji, realizuje zadania m.in. w zakresie nadzoru nad zachowaniem bezpieczeństwa w transporcie kolejowym oraz prawidłowym utrzymaniem i eksploatacją linii kolejowych, bocznic kolejowych oraz innych dróg kolejowych. Ponadto Prezes UTK podejmuje działania dotyczące spójności systemu kolejowego, w tym nadzoru nad rozwiązaniami technicznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego i bezpieczeństwo systemu kolei Unii.

W ramach tych kompetencji prowadzone były również czynności nadzorcze i monitorujące inwestycji w Łodzi. W toku przeprowadzonej kontroli zweryfikowana została zgodność podejmowanych przez zarządcę infrastruktury działań z przepisami prawa.

TUNEL ZA NIEMAL 2 MLD ZŁ

Tunel pod centrum Łodzi będzie łączyć Łódź Fabryczną ze stacjami Łódź Kaliska i Łódź Żabieniec. W tunelu powstają dwie podziemne stacje: Łódź Polesie zlokalizowana na tyłach Manufaktury przy Ogrodach Karskiego, oraz stacja Łódź Śródmieście u zbiegu ul. Zielonej z al. Kościuszki.

Do drążenia tuneli zaangażowano dwie maszyny typu TBM (Tunnel Boring Machine). Większa z nich pod nazwą Katarzyna o średnicy ponad 13 metrów drąży dwutorowy tunel między stacjami Łódź Kaliska i Łódź Fabryczna o długości ok. 2,7 km. Druga – Faustyna – pracuje przy tunelu w stronę stacji Łódź Żabieniec.

Stacje będą zintegrowane z komunikacją miejską i ułatwią podróże w mieście i aglomeracji. Tunel zmieni dworzec Łódź Fabryczna z czołowego na przelotowy. Dzięki temu skróci się czas przejazdu, a przez ścisłe centrum będą mogły jechać zarówno pociągi regionalne, jak i dalekobieżne, w kierunkach wschód-zachód oraz północ-południe. Wartość całej inwestycji to ponad 1,7 mld zł, z czego dofinansowanie unijne to ponad 1,4 mld zł.

Źródło: utk.gov.pl

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz