Sektorkolejowy » Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nie zatwierdził cennika PKP PLK

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nie zatwierdził cennika PKP PLK

pzez Damian

Projekt cennika PKP Polskich Linii Kolejowych nie wejdzie w życie. Prezes UTK po raz drugi nie zatwierdził go w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego odmówił zatwierdzenia projektu cennika PKP Polskich Linii Kolejowych. Dr inż. Ignacy Góra stwierdził, że: „zarządca, ustalając bazę kosztów służących kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej i manewrowej oraz planowaną pracę eksploatacyjną służącą kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej i manewrowej, naruszył §21 ust. 13 oraz §21 ust. 15 rozporządzenia z 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej poprzez wadliwe przyjęcie danych źródłowych dla oszacowania bazy kosztów, a także nieprawidłowe dobranie danych eksploatacyjnych”.

Prezes Urzędu Transportowego może zatwierdzić projekt cennika zarządcy w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej albo odmówić jego zatwierdzenia, w momencie, gdy stwierdzi, że jest on niezgodny z obowiązującymi przepisami (zgodnie z art. 33 ust. 15 ustawy o transporcie kolejowym).

Zarządca ma prawo w ciągu 30 dni przedstawić nowy projekt cennika lub stosować w rozkładzie jazdy pociągów 2022/2023 dotychczasowy cennik, który obowiązuje od 2018 r.

Decyzję opublikowano w Dzienniku Urzędowym Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Prezes UTK po raz drugi nie zatwierdził cennika PKP Polskich Linii Kolejowych. Wcześniejsza decyzja odmowna dotyczyła projektu cennika przedstawionego w grudniu 2021 r. (pisaliśmy o tym TUTAJ).

Autor: DM
Fot. Zdjęcie poglądowe

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz