Sektorkolejowy » Poznań: Koleje Dużych Prędkości tematem X Kongresu Rozwoju Transportu

Poznań: Koleje Dużych Prędkości tematem X Kongresu Rozwoju Transportu

pzez Damian

„Czy KDP jest odpowiedzią na wyzwania rozwojowe kolei w najbliższej dekadzie?” – to pytanie, na które spróbują znaleźć odpowiedź organizatorzy i uczestnicy najnowszej edycji Kongresu Rozwoju Transportu.

W 2014 roku zorganizowano po raz pierwszy KRT i od tego czasu jest on jednym z najbardziej liczących się w branży niezależnych wydarzeń tego typu, tworzących przestrzeń do merytorycznej dyskusji oraz analizy problemów i wyzwań, z jakimi mierzy się sektor transportowy. Wśród uczestników kongresu są przedstawiciele władz różnego szczebla, największe firmy branżowe oraz eksperci – znawcy rynku i jego potrzeb. Stąd wynika wysoka pozycja KRT w „rankingu” spotkań branżowców.

Partnerami strategicznymi tegorocznego Kongresu zostali H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o oraz Polregio S.A., a wśród pozostałych partnerów znaleźli się m.in. Stadler Sp. z o.o., Marsh Sp. z o.o., Koleje Śląskie, Zakłady Automatyki KOMBUD, Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz czy Medcom Sp. z o.o., a honorowy patronat objęli Minister Infrastruktury, Wojewoda Wielkopolski, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Urząd Transportu Kolejowego oraz Fundacja ProKolej. Lista zaproszonych prelegentów przedstawia się równie imponująco, m.in. Piotr Malepszak – Wiceminister Infrastruktury, Alan Beroud – Prezes Zarządu PKP S.A., Piotr Wyborski – Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Krzysztof Zdziarski – Prezes Zarządu PESA Bydgoszcz S.A., Marcel Klinowski – Członek Zarządu Polregio S.A., dr Marcin Rodek – Prezes Zarządu H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych, Maciej Olek – Członek Zarządu Budimex S.A., Adam Szymankiewicz – dyrektor infrastruktury kolejowej Siemens Mobility czy Marcin Górecki – dyrektor marketingu Siemens Mobility.

Dwudniowy poznański Kongres został starannie zaplanowany przez organizatorów. Pierwszy dzień został poświęcony w całości analizom i dyskusjom związanym z wyzwaniami, stojącymi przed branżą transportową. Problematyka podzielona została na cztery panele tematyczne, tj. Polityka transportowa, a finansowanie z Funduszy Europejskich (Panel I), Stan Infrastruktury kolejowej i taboru (Panel II), Czy Koleje Dużych Prędkości są odpowiedzią na wyzwania rozwojowe w najbliższej dekadzie? (Panel III), Aspekty ekonomiczne i społeczne transportu kolejowego (Panel IV).

Jak zapowiadają organizatorzy, eksperci analizować będą m.in. zagadnienia rozwoju i zasadności przewozów międzymiastowych i aglomeracyjnych, także kwestie związane z modernizacją już istniejących trakcji i linii oraz budową nowych szlaków kolejowych. Ważnym tematem ma być również sam tabor – jego modernizacja i poszerzenie asortymentu w kontekście nowych standardów infrastruktury. Wszystkie poruszane zagadnienia związane są z kierunkami rozwoju sektora kolejowego, także w perspektywie polityki transportowej państwa i możliwości finansowania projektów przez UE. Zgodnie z tematem X Kongresu Rozwoju Transportu głównym przedmiotem analiz ma być KDP, w tym szanse i możliwości, jakie daje inwestowanie w rozwój KDP.

Drugi dzień KRT przeznaczony został na studyjną wizytę w Fabryce Pojazdów Szynowych H. Cegielski, czyli w siedzibie jednego ze strategicznych partnerów Kongresu. Gospodarze pragną przedstawić dorobek spółki, a także zaprezentować swoje najnowsze projekty i możliwości techniczne zakładów.  

Tegoroczna edycja KRT zapowiada się zatem niezwykle ciekawie, to kilkudziesięciu prelegentów z branży, ok. 1600 uczestników i 37 partnerów – te liczby świadczą o randze wydarzenia i realnych potrzebach diagnozowania przyszłości oraz kierunkach rozwoju branży transportowej, w tym kolejowej w najbliższym dziesięcioleciu. 

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz