Sektorkolejowy » Powstanie nowy parking przy stacji w Tomaszowie Mazowieckim

Powstanie nowy parking przy stacji w Tomaszowie Mazowieckim

pzez Damian

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Polskie Koleje Państwowe S.A. podpisały porozumienie w sprawie budowy i przyszłego zarządzania parkingiem przy stacji w Tomaszowie Mazowieckim. 88 nowych miejsc dla samochodów będzie udogodnieniem dla mieszkańców wybierających kolej. Zadanie finansowane z „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025” przewidziane jest do realizacji w 2025 roku.

Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. poprawi warunki codziennych dojazdów ze stacji kolejowej Tomaszów Mazowiecki. Dzięki budowie nowego parkingu podróżni bezpiecznie i wygodnie będą mogli przesiąść się z samochodów do pociągów.

Dzisiaj podpisano porozumienie pomiędzy PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. a Polskimi Kolejami Państwowymi S.A., które określa zasady współpracy i zarządzania parkingiem w przyszłości. Inwestycję szacowaną na około 1,5 miliona złotych zrealizują PLK SA ze środków „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025”. Po zakończeniu prac teren przejdzie pod zarząd PKP SA.

Przy stacji w Tomaszowie Mazowieckim będzie wybudowanych 88 miejsc parkingowych – 4 z nich będą dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Prace przewidziane są w 2025 roku.

Program Przystankowy w woj. łódzkim

W województwie łódzkim Program obejmuje 15 lokalizacji. Podróżni korzystają już z nowo wybudowanych przystanków: Tomaszówek, Jedlicze koło Zgierza, Zgierz Rudunki oraz ze zmodernizowanych przystanków Stare Grudze, Zaosie i Żakowice Południowe. W marcu rozpoczęła się budowa przystanku Łódź Zarzew. Na etapie projektowania są przystanki Głowno Północne i Izabelów niedaleko Zduńskiej Woli.

W styczniu br. podpisane zostały umowy na budowę 6 przystanków: Nowa Brzeźnica, Ważne Młyny, Pieńki Dubidzkie, Strzelce Wielkie, Wistka oraz Biała na linii między Częstochową a Chorzewem Siemkowicami. Zakończenie prac planowane jest w pierwszym kwartale 2025 r.

Rządowy Program dla lepszej komunikacji kolejowej

Celem „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, promowanie ekologicznych środków transportu oraz wspieranie polskiej gospodarki. Zaplanowane zadania inwestycyjne umożliwią podróżnym dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej. W skali całego kraju w ramach Programu Przystankowego przewidziano budowę lub modernizację 207 przystanków kolejowych (dodatkowe 107 jest na liście rezerwowej). Na ten cel przeznaczono ponad 1 mld zł. Zaplanowano także realizację ponad 100 parkingów przy istniejących i nowo budowanych przystankach. Kwota przeznaczona na budowę parkingów to 74,31 mln zł. Obecnie zakończono budowę miejsc parkingowych w dziewięciu lokalizacjach, w pięćdziesięciu jeden trwają prace budowlane, a dla dwudziestu ośmiu toczą się postępowania przetargowe.

Źródło: PKP PLK

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz