Sektorkolejowy » PKP Intercity rozszerza współpracę z Zespołem Szkół Transportowo – Komunikacyjnych w Lublinie

PKP Intercity rozszerza współpracę z Zespołem Szkół Transportowo – Komunikacyjnych w Lublinie

pzez Damian

Narodowy przewoźnik od kilku lat wzmacnia rozwój kadr kolejowych w Polsce, dlatego sukcesywnie rozwija współpracę z uczelniami wyższymi i szkołami średnimi. Podpisanie umowy przez PKP Intercity z Zespołem Szkół Transportowo – Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie, rozszerzającej zakres dotychczasowych działań, to kolejny krok mający na celu przygotowanie profesjonalnej kadry kolejowej a także promocję kolei jako atrakcyjnego kierunku rozwoju zawodowego.

PKP Intercity podpisało dzisiaj umowę z Zespołem Szkół Transportowo – Komunikacyjnych w Lublinie im. Tadeusza Kościuszki, która rozszerza zakres dotychczasowych działań w placówce. Spółka obejmie patronatem dwa kierunki kształcenia: technik mechatronik oraz technik robotyk, a dodatkowo podpisana została nowa umowa o współpracy. Do tej pory narodowy przewoźnik wspierał kierunek: technik transportu kolejowego. W ramach nowej umowy spółka wesprze cztery nowe kierunki, tj.: technik mechatronik, technik spedytor, technik informatyk oraz technik logistyk. W wydarzeniu udział wzięli: Tomasz Gontarz, Wiceprezes Zarządu PKP Intercity, a także przedstawiciel władz miasta, Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta ds. Oświaty i Wychowania i dyrektor szkoły Anna Wawruch – Lis.

Od kilku lat intensywnie inwestujemy w kadry. Rozszerzamy zakres współpracy z uczelniami, szkołami średnimi czy ochotniczymi hufcami pracy. Pokazujemy też kolej jako atrakcyjny kierunek rozwoju zawodowego i ciekawe, pełne wyzwań miejsce pracy. To bardzo ważne, gdyż dynamicznie się rozwijamy. Do 2030 r. uruchomimy dwa razy więcej pociągów niż obecnie, dlatego wykwalifikowana kadra jest dla nas tak istotna. Nasze działania wpisują się także w politykę kadrową spółki, w ramach której wypełniamy, naturalną w tak dużej organizacji, lukę pokoleniową – powiedział Tomasz Gontarz, Wiceprezes Zarządu PKP Intercity S.A.

PKP Intercity rozbudowuje bocznicę kolejową w Lublinie, co znacząco przyczyni się do wzrostu zatrudnienia w regionie. Obecnie Sekcja PKP Intercity w tym mieście zatrudnia około 250 osób. Po zakończeniu przebudowy pojawi się dodatkowe 150 etatów. To właśnie między innymi na terenie tej bocznicy kolejowej pracę znajdą absolwenci Zespołu Szkół Transportowo – Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki. Uczniowie klas patronackich po zakończeniu nauki będą mieli zapewnione zatrudnienie w strukturach przewoźnika, a najlepsi będą mogli skorzystać z programu stypendialnego. Z kolei umowa o współpracy daje szersze możliwości uczniom, którzy w ramach kształcenia mogą wziąć udział w praktykach zawodowych, zajęciach teoretycznych na terenie Zakładu Centralnego Spółki czy wycieczkach zawodowych.

Największy pracodawca w sektorze

PKP Intercity jest największym pracodawcą na rynku przewoźników kolejowych. Obecnie zatrudnia ponad 8600 pracowników. Do najbardziej popularnych profesji wśród uczniów szkół średnich należy zawód konduktora oraz maszynisty. Spółka oferuje również zatrudnienie na innych stanowiskach np. w drużynach trakcyjnych, rewizji technicznej, utrzymaniu i naprawach taboru, zespołach manewrowych i pociągowych czy ekspedycji bagażowej.

Warto podkreślić też, że spółka współpracuje z 44 szkołami średnimi, zarówno technicznymi jak i branżowymi I stopnia. W blisko 40 miastach na terenie całego kraju PKP Intercity, wraz z partnerskimi placówkami edukacyjnymi, przygotowuje młodzież do zawodów takich jak m.in.: technik transportu kolejowego, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik elektryk, technik mechanik, elektromechanik czy monter maszyn i urządzeń.

Źródło: PKP Intercity

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz