Sektorkolejowy » PKP Intercity rozpoczyna współpracę z Ochotniczymi Hufcami Pracy

PKP Intercity rozpoczyna współpracę z Ochotniczymi Hufcami Pracy

pzez Damian

PKP Intercity, mając na celu właściwe przygotowanie zawodowe młodzieży oraz uzyskanie przez nią odpowiednich kwalifikacji, podpisało porozumienie z Komendą Główną Ochotniczych Hufców Pracy. Efektem współpracy będzie wyszkolenie, a następnie zatrudnienie młodej kadry pracowników. Jest to kontynuacja działań narodowego przewoźnika, który coraz chętniej angażuje się w działania edukacyjne.

Przedstawiciele PKP Intercity oraz Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy podpisali dzisiaj porozumienie, dzięki któremu młodzi ludzie, często z mniejszych miast i miejscowości, znajdą w przyszłości zatrudnienie u narodowego przewoźnika. W latach 2023 – 2024 mają oni być zatrudnieni na takich stanowiskach jak elektryk, mechatronik, ślusarz czy tapicer. Współpraca ma na celu stworzyć dla podopiecznych Ochotniczych Hufców Pracy nowe możliwości rozwoju kompetencji zawodowych.

Dzięki porozumieniu pracę zyskają między innymi młodzi ludzie, którzy zagrożeni są wykluczeniem społecznym i marginalizacją. Wraz z Komendą Główną Ochotniczych Hufców Pracy będziemy kształcić młodych ludzi i wyrównywać ich szanse na rynku pracy. Jestem przekonany, że współpraca zaowocuje pozyskaniem wspaniałych fachowców, którzy zasilą szeregi PKP Intercity ¬– mówi Krzysztof Świerczek, członek zarządu PKP Intercity.

Z ramienia PKP Intercity porozumienie podpisał Zarząd reprezentowany przez członków zarządu Krzysztofa Świerczka oraz Jarosława Oniszczuka. Ze strony OHP porozumienie podpisała Pani Małgorzata Zwiercan, Komendant Główny OHP.

Realizowane przez Ochotnicze Hufce Pracy ustawowe zadania w zakresie zatrudnienia, kształcenia, wychowania oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży obligują naszą instytucję do szukania nowych rozwiązań i partnerów wspierających realizację tychże celów. Komenda Główna OHP we współpracy z PKP Intercity, w trosce o poprawę sytuacji społecznej i zawodowej podopiecznych, wspólnie  działają tworząc warunki do pełnej integracji społecznej i rozwoju zawodowego, a także zapewnią jej pełny dostęp do edukacji i zatrudnienia – mówi Małgorzata Zwiercan, Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy.

Porozumienie gwarantuje młodzieży dostęp do doradców zawodowych i szkoleń specjalistycznych. Podopieczni zyskają również możliwość uzupełnienia wykształcenia oraz kompetencji zawodowych, podwyższenia kwalifikacji, przekwalifikowania, zatrudnienia, a także poprawy warunków ich funkcjonowania na rynku pracy.

Edukacyjna ofensywa PKP Intercity

Podpisanie porozumienia z Komendą Główną Ochotniczych Hufców Pracy jest kontynuacją misji edukacyjnej narodowego przewoźnika. Jej celem jest kształcenie kadr przyszłości. Pomoże to spółce w ambitnych planach rozwoju, które zakładają wielomiliardowe inwestycje w tabor, infrastrukturę oraz rozwiązania informatyczne. We wszystkich tych obszarach narodowy przewoźnik będzie potrzebował wyspecjalizowanych pracowników.

W tym celu PKP Intercity w ostatnich miesiącach podpisało również porozumienia o współpracy z kilkoma uczelniami wyższymi – w grudniu zeszłego roku z Politechniką Krakowską, 31 stycznia 2023 r. podobna umowa została zawarta z Politechniką Warszawską, a 10 lutego 2023 roku dołączyła do nich Politechnika Wrocławska. W marcu br. narodowy przewoźnik podpisał umowy z kolejnymi partnerami – Akademią Leona Koźmińskiego oraz Politechniką Śląską.

Spółka współpracuje także z 44 szkołami średnimi, zarówno technicznymi jak i branżowymi I stopnia. W blisko 40 miastach na terenie całego kraju PKP Intercity, wraz z partnerskimi placówkami edukacyjnymi, przygotowuje młodzież do zawodów takich jak m.in.: technik transportu kolejowego, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik elektryk, technik mechanik, elektromechanik czy monter maszyn i urządzeń. Zarówno szkoły jak i PKP Intercity chcą wspólnie propagować ideę kształcenia młodzieży na kierunkach związanych bezpośrednio lub pośrednio z transportem kolejowym. Współpraca pozwala również zaktywizować młodzież do doskonalenia umiejętności i rozwoju pasji oraz wpływa na lepsze przygotowanie uczniów do podjęcia pracy.

Źródło: PKP Intercity

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz