Sektorkolejowy » PKP CARGO współpracuje DG MOVE oraz UIC w rozwoju transportu kolejowego w UE

PKP CARGO współpracuje DG MOVE oraz UIC w rozwoju transportu kolejowego w UE

pzez Damian

PKP CARGO, wiodący operator kolejowych przewozów towarowych w Polsce oraz Unii Europejskiej, rozwija relacje z Dyrekcją Generalną ds. Mobilności i Transportu (DG MOVE) Komisji Europejskiej (KE), która odpowiada za politykę UE w dziedzinie mobilności i transportu. Współuczestniczy także w realizacji kolejnych etapów w ramach wielostronnego projektu „Digital Platform for Rail Freight” (DP-RAIL), koordynowanego przez Międzynarodowy Związek Kolei (UIC).

Delegacja PKP CARGO podczas wizyty w Brukseli w dniach 27-28 czerwca spotkała się z przedstawicielami DG MOVE oraz UIC, potwierdzając gotowość do wymiany doświadczeń i wiedzy oraz realizacji wspólnych projektów na rzecz rozwoju transportu kolejowego w UE.

Nawiązanie współpracy z DG MOVE

Podczas spotkania z Kristianem Schmidtem, dyrektorem ds. transportu lądowego w DG MOVE, poruszono m.in. kwestię tzw. korytarzy solidarnościowych (solidarity lanes) między UE a Ukrainą, ustanowionych przez państwa członkowskie UE 12 maja 2022 r., przeznaczonych do przewozu produktów rolnych oraz innych towarów. PKP CARGO jest aktywnym uczestnikiem tej inicjatywy, bierze udział w cyklicznych spotkaniach organizowanych przez KE.

– Dostrzegamy możliwość optymalizacji działań w całym łańcuchu logistycznym. Proponujemy rozwiązania wspierające, które wynikają z naszego dotychczasowego doświadczenia w kontaktach z kolejami ukraińskimi – podkreśla Dariusz Seliga, prezes zarządu PKP CARGO.

– Rozproszenie klientów zlecających przewozy oraz przewoźników, szczególnie w destynacji Gdańsk Port Północny, powoduje tworzenie się kolejek pociągów oczekujących na wjazd do rozładunku. Uważamy, że konieczne jest wprowadzenia koordynacji przewozów po stronie kolei ukraińskich, w tym rezygnacja z nadawania przesyłek ponad miarę w relacji do możliwości punktów rozładunkowych w portach. Dysponując dużym potencjałem taborowym, zaproponowaliśmy możliwość konteneryzacji ziarna celem zwiększenia liczby przewozów przez polsko-ukraińskie kolejowe przejścia graniczne, z wykorzystaniem polskiej infrastruktury 1435 mm i obsługą przewozów przez PKP CARGO. Zwróciliśmy jednocześnie uwagę na brak możliwości dofinasowania unijnego określonej liczby kontenerów, które byłyby przeznaczone do przewozu zbóż – dodaje Seliga.

Realizacja kolejnych etapów w ramach projektu DP-RAIL

Projekt DP-RAIL ukierunkowany jest na utworzeniu platformy cyfrowej, zgodnej z przepisami TAF TSI (Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności – Aplikacje Telematyczne dla Przewozów Towarowych), która ułatwi płynną wymianę danych pomiędzy przewoźnikami a operatorami biorącymi udział w przewozach towarowych w całej Europie.

Koordynatorem i liderem projektu jest Międzynarodowy Związek Kolei (UIC), a członkami konsorcjum: PKP CARGO, DB Cargo, CFL CARGO, Rail Cargo Group, Lineas oraz RAILDATA (grupa specjalna w ramach UIC, zajmująca się tworzeniem usług IT dla europejskich przewoźników towarowych).

Budżet projektu wynosi 7,12 mln euro, z czego dofinansowanie z unijnego programu „Łącząc Europę” (CEF) – pod warunkiem pozytywnej oceny przez KE realizacji celów określonych we wniosku – wyniesie 50 proc., tj. 3,56 mln euro. Koszt przypadający na PKP CARGO to 0,4 mln euro, z czego dofinansowanie z CEF ma wartość 0,2 mln euro.

– Zadeklarowaliśmy pełną dyspozycyjność do realizacji kolejnych punktów harmonogramu projektowego. Cieszymy się z pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie. Zawansowana cyfryzacja usług transportu kolejowego będzie istonym impulsem rozwojowym dla całej branży – mówi Dariusz Seliga.

Podczas spotkania ustalono wstępny plan dalszych działań:

  • Uzgodnienie spraw formalnych (m.in. wyznaczenie prawnego sygnatariusza projektu tzw. Project Legal Signatory, podpisanie „Oświadczenia” – Declaration of Honour”) – termin: 20.07.2023,
  • Podpisanie umowy konsorcjum – termin: 25.08.2023,
  • Podpisanie umowy o dofinansowanie – termin: 21.10.2023,
  • Pierwsze spotkanie (kick-off) członków projektu: 5.09. 2023.

Źródło: PKP Cargo
Fot. SektorKolejowy

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz