Sektorkolejowy » Pasażerowie wracają na kolej w Europie. Polska jest wśród krajów z dużymi wzrostami

Pasażerowie wracają na kolej w Europie. Polska jest wśród krajów z dużymi wzrostami

pzez Damian

Kolej w Europie odbudowuje się po pandemii. Wyraźnie widać to przy porównaniu wyników przewozowych I półrocza tego roku z I półroczem 2020 i 2021 r. Wzrosty liczby pasażerów wyniosły od niemal 13% do ponad 150%. Spośród 27 państw, z których pochodzą dane Eurostatu, Polska ze wzrostem sięgającym ponad 50% liczby pasażerów jest wśród krajów z najlepszymi wynikami pod tym względem.

Z analizy najnowszych danych Eurostatu i UTK dla 27 krajów wynika, że w pierwszym półroczu 2022 r. względem analogicznego okresu w 2020 r. najwięcej pasażerów zyskały koleje we Francji (+223,8 mln), Niemczech (+211,6 mln), Włoszech (+123,9 mln), Hiszpanii (+88,9 mln), Turcji (+60,5 mln) i Polsce (+53,9 mln). Największą dynamikę wzrostu w analizowanym okresie odnotowały koleje w Turcji (+120,2%), Francji (+68,6%), Włoszech (+63,5%), Słowenii (+62,2%), Portugalii (+55,1%), Hiszpanii (+53,4%) i Polsce (+51,7%). W pierwszym półroczu tego roku prawie 75% liczby pasażerów kolei w UE przypada na 6 krajów: Niemcy (32,2%), Francję (15,7%), Włochy (9,1%), Hiszpanię (7,3%), Szwajcarię (5,8%) i Polskę (4,5%).

W zestawieniu pod względem udziału w liczbie pasażerów kolei Polska zajmuje szóstą pozycję. W I półroczu 2022 r. pasażerowie w Polsce stanowią 4,5% wszystkich pasażerów przewiezionych wśród 27 analizowanych państw. Zestawiając I półrocze 2022 r. z analogicznym okresem w 2021 r., wzrost liczby pasażerów kolei w naszym kraju wyniósł 61,1 mln, a wobec I półrocza 2020 r. to o 53,9 mln więcej (+51,7%).

W I półroczu tego roku każde z 27 analizowanych państw odnotowało wzrost liczby pasażerów zarówno wobec I półrocza 2021 r., jak i tego samego okresu w 2020 r. O największej dynamice wzrostu możemy mówić w przypadku Turcji – był to odpowiednio wzrost o 150,5% wobec 2021 r. i 120,2% wobec 2020 r.

Znaczny wzrost liczby pasażerów wobec 2021 r. odnotowały również koleje w Irlandii (+144,2%), Norwegii (+106%) i Grecji (+103,3%). Polska z dynamiką wzrostu na poziomie prawie 52% wobec 2020 r. zajmuje szóstą pozycje wśród analizowanych krajów, natomiast dynamika na poziomie 63% rok do roku to 11 pozycja wśród analizowanych Państw.

W pierwszym półroczu 2022 r. z usług kolei pasażerskich najczęściej korzystali mieszkańcy Szwajcarii – przeciętny obywatel tego kraju w ciągu 6 pierwszych miesięcy 2022 r. jechał pociągiem średnio prawie 24 razy. Dla mieszkańca Luksemburga liczba ta wyniosła 16, natomiast w przypadku Danii prawie 15. Niemcy uzyskały wskaźnik wykorzystania kolei na poziomie 13,5 przejazdów przypadających na 1 mieszkańca. W pierwszym półroczu 2022 r. więcej niż 10 razy z kolei korzystał jeszcze mieszkaniec Szwecji.

Przeciętny mieszkaniec naszego kraju w pierwszym półroczu tego roku korzystał z usług kolei średnio 4,2 razy (dla całego 2021 r. wartość ta wyniosła 6,4). Pod względem zmiany dynamiki wskaźnika wobec pierwszego półrocza 2020 r. Polska z 52,4% wzrostem zajęła siódmą pozycję wśród analizowanych krajów. Najwyższy wzrost wskaźnika uzyskała Turcja (+118,2%), następnie Francja (+68,2%), Włochy (+64,4%), Słowenia (+61,8%), Portugalia (+54,7%) i Hiszpania (+53,2%).

Tańsze bilety zachętą dla podróżnych?

Czy w ramach działań mających na celu przeciwdziałanie zmianie klimatycznej obniżka cen biletów kolejowych do symbolicznej kwoty sprawi, że Europejczycy na stałe porzucą transport indywidualny na korzyść kolei? Tego typu eksperyment właśnie trwa w Hiszpanii – w przyszłym roku będzie możliwa ocena wpływu na środowisko tego typu rozwiązania. Dotychczasowe doświadczenie Niemiec – bilety za 9 euro – pokazuje, że redukcja kosztów przejazdu może być jednym z narzędzi optymalizacji liczby pasażerów kolei, ale nie jedynym. Aby do korzystania z usług kolei przekonać jak największą liczbę pasażerów, musi być ona postrzegana jako niezawodny środek transportu, a tu kluczowa jest jakość usług. W tym kontekście konieczne są działania, które uczynią kolej bardziej dostępną. Przykład Turcji dowodzi, że znaczny wzrost liczby pasażerów można uzyskać poprzez ukierunkowane inwestycje kolejowe.

Źródło: UTK
Fot. Jan Bytnar

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz