Sektorkolejowy » Ósme polsko-czeskie konsultacje międzyrządowe

Ósme polsko-czeskie konsultacje międzyrządowe

pzez Adrian

Transgraniczne projekty infrastrukturalne, finansowanie inwestycji transportowych i współpraca na forum UE to główne tematy rozmowy ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka z ministrem transportu Czech Martinem Kupką. Ministrowie spotkali się 20 lipca 2023 r., w trakcie polsko-czeskich konsultacji międzyrządowych, które pod przewodnictwem premierów Mateusza Morawieckiego i Petra Fiali odbyły się w Katowicach. Konsultacje resortowe prowadzone były w obszarach: obronności, spraw zagranicznych, gospodarki i energii, finansów, transportu, polityki regionalnej, spraw społecznych, rolnictwa, cyfryzacji i edukacji.

Polska jest krajem o dużym znaczeniu regionalnym, a sąsiedztwo z Czechami daje wiele możliwości współpracy także w obszarze transportu. Pogranicze polsko-czeskie skupia kilka kluczowych szlaków transportowych na osi północ-południe: szlaki drogowe A1-D1, S3-D11, szlaki kolejowe E59, E65 i planowane dwie linie kolei dużych prędkości przebiegające przez granicę na terenie województwa śląskiego (Katowice – Ostrawa) oraz dolnośląskiego (Wrocław – Hradec Kralove).

Jak podkreślił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, w zakresie połączeń drogowych we wzajemnych relacjach najistotniejsze pozostaje zadanie dokończenia budowy ciągu drogowego S3 – D11. Omawiając stan realizacji tej trasy, ministrowie potwierdzili konieczność zharmonizowania terminów otwarcia obu szlaków, by nie dopuścić do sytuacji, że infrastruktura wybudowana po jednej stronie granicy nie będzie miała kontynuacji po drugiej stronie.

Już w 2025 r. zostanie zapewniony płynny wjazd na terytorium Czech przez połączenie drogi ekspresowej S3 i czeskiej autostrady D11. Będzie to najkrótsze i efektywne połączenie Czech z polskimi portami morskimi w Szczecinie i Świnoujściu — powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.


Wśród zagadnień transportu kolejowego omówiono postęp prac we wdrażaniu projektu kolei dużych prędkości, która połączy stolice państw Grupy Wyszehradzkiej (KDP V4). Przedstawiciele Polski i Czech potwierdzili uzasadnienie ekonomiczne projektu KDP V4 i zgodzili się na kontynuację prac przygotowawczych.

Ministrowie omówili także współpracę w obszarze konwencjonalnego transportu kolejowego, w tym stan regionalnych połączeń kolejowych i nakreślili dalszą mapę drogową działań.

Rozmowa ministrów dotyczyła także finansowania infrastruktury transportowej w UE, w tym możliwości zwiększenia finansowania inwestycji w strategiczną infrastrukturę transportową podwójnego przeznaczenia (cywilnego i militarnego) w ramach unijnego funduszu CEF „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility).

Minister Andrzej Adamczyk stwierdził, że śródokresowy przegląd perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 jest okazją, aby wzmocnić ten instrument finansowy, gdyż ramy finansowe Unii Europejskiej muszą szerzej uwzględniać środki na kluczowe inwestycje transportowe.

Zauważam potrzebę wzmocnienia budżetu instrumentu „Łącząc Europę” (CEF), dla zapewnienia niezbędnych i stabilnych źródeł finansowania strategicznych projektów transportowych służących mobilności wojskowej lub podwójnego, cywilno-wojskowego zastosowania. Takie inwestycje powinny mieć zagwarantowany odpowiedni poziom finansowania ze środków UE, bo są konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa nie tylko Polski, regionu, ale i całej Unii Europejskiej — zaznaczył minister A. Adamczyk.


Ministrowie omówili także stan toczących się negocjacji na forum Unii Europejskiej w sprawie określenia norm emisji spalin Euro 7. Wprowadzenie tej nowej normy ma na celu zmniejszenie emisji do atmosfery zanieczyszczeń z transportu drogowego. Omawiając propozycję Komisji Europejskiej, ministrowie zgodzili się, że są one nierealistyczne i należy kontynuować wspólne działania na forum UE na rzecz ich modyfikacji.

Realizacja celów klimatycznych w transporcie musi uwzględniać możliwości gospodarek poszczególnych państw. Nie zgadzamy się na to, aby prognozowany wzrost kosztów zakupu nowych pojazdów związany z propozycjami Komisji Europejskiej doprowadził do zmniejszenia mobilności obywateli, szczególnie tych mniej zamożnych, co w konsekwencji negatywnie wpłynie na rozwój gospodarczy oraz doprowadzi do pogłębienia procesu wykluczenia komunikacyjnego — stwierdził minister Andrzej Adamczyk.


Była to ósma edycja konsultacji polsko-czeskich – poprzednie odbyły się w czerwcu 2022 r. w Pradze.

Źródło: gov.pl

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz