Sektorkolejowy » Oferta na remont infrastruktury torowej na bocznicy kolejowej Warszawa Wola wybrana

Oferta na remont infrastruktury torowej na bocznicy kolejowej Warszawa Wola wybrana

pzez Adrian

Szczegóły postępowania

Szybka Kolej Miejska udostępniła oferty, które napłynęły w ramach postępowania przetargowego pt. „Remont infrastruktury torowej na bocznicy kolejowej Warszawa Wola”. Nadesłane oferty zostały ocenione z uwzględnieniem następujących kryteriów:

  • cena oferty brutto (C) – 70%
  • doświadczenie zespołu wykonawcy (D) – 15%
  • okres gwarancji (OG) – 10%
  • gotowość wykonania zadania również w godzinach nocnych (G) – 5%

Najkorzystniejszą ofertę na wykonanie zadania pt. „Remont infrastruktury torowej na bocznicy kolejowej Warszawa Wola” przedstawiło Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych Wrocław Sp. z o.o. z wynikiem 100 punktów.

Autor: Damian Malesza
Fot. Jan Bury

Zdjęcie poglądowe.

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz