Sektorkolejowy » UTK: Ocena poziomu hałasu wewnątrz kabiny maszynisty dla pojazdów specjalnych

UTK: Ocena poziomu hałasu wewnątrz kabiny maszynisty dla pojazdów specjalnych

pzez Damian

Komisja Europejska wydała rozporządzenie, które wprowadziło zmiany w zakresie oceny spełnienia wymagań TSI dla pojazdów specjalnych. Dokument obowiązuje od 28 września 2023 r. Urząd Transportu Kolejowego zwraca uwagę na wymagania odnoszące się do oceny poziomu hałasu wewnątrz kabiny maszynisty.

Komisja Europejska wydała rozporządzenie, które zmieniło dotychczasowe przepisy. Urząd Transportu Kolejowego podkreśla, że jeśli dla pojazdu specjalnego obszarem użytkowania jest jeden kraj członkowski, w tym przypadku Polska, to zastosowanie mają wymagania krajowe – Lista Prezesa UTK. Wynika to z załącznika do TSI Loc&Pas – „jeżeli  istnieją przepisy krajowe inne niż niniejsza TSI lub TSI »Hałas«, a wnioskodawca postanowi nie stosować odpowiednich TSI w odniesieniu do odpowiednich podstawowych parametrów tych TSI, pojazd specjalny może być dopuszczony zgodnie z art. 21 dyrektywy (UE) 2016/797 w oparciu o przepisy krajowe w zakresie wybranych podstawowych parametrów.”

Zgodnie z tym dokumentem również ocena poziomu hałasu wewnątrz kabiny maszynisty jest obowiązkowa dla wszystkich pojazdów specjalnych (pkt 4.2.4 TSI „Hałas”).

W załączniku do TSI NOI zapisane są wartości dopuszczalne hałasu wewnątrz kabiny maszynisty (tabela 5 w pkt. 4.2.4.). Wskazane wartości graniczne nie są obowiązkowe dla pojazdów specjalnych. Należy jednak przeprowadzić wykazanie zgodności (zgodnie z pkt. 6.2.2.4), a uzyskane wartości zapisać w dokumentacji technicznej. Nie ma koniczności wystawienia certyfikatu weryfikacji WE przez jednostkę notyfikowaną w zakresie zgodności z pkt. 4.2.4. załącznika do TSI NOI dla pojazdów specjalnych ocenianych na zgodność z wymaganiami krajowymi.

Zgodność z wartościami dopuszczalnymi hałasu wewnątrz kabiny maszynisty określonymi w pkt 4.2.4 załącznika do TSI NOI wykazuje się zgodnie z pkt. 7 i 8 (z wyjątkiem 8.4.5 i 8.7.2) normy ISO 3381:2021 (Kolejnictwo – Akustyka – Pomiar hałasu wewnątrz pojazdów szynowych).Procedurę pomiaru przeprowadza się bez dodatkowego ciężaru ciągnionego.

Urząd Transportu Kolejowego podkreśla, że norma ISO 3381:2021 jest właściwą normą do oceny parametru dotyczącego hałasu wewnątrz kabiny maszynisty dla pojazdów specjalnych.

Prezes UTK planuje aktualizację przepisów Listy Prezesa UTK w załączniku TM-2 w części IV „Pomiar hałasu w kabinie maszynisty”.

Źródło: UTK

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz