Sektorkolejowy » Nowy Program utrzymaniowy na kolei do 2028 roku

Nowy Program utrzymaniowy na kolei do 2028 roku

pzez Damian

7 listopada 2023 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku”, przedłożoną przez Ministra Infrastruktury.

Rząd ustanowił program dotyczący wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 r. Łączny limit środków publicznych na realizację programu wyniesie ponad 49 mld zł.

Program stanowi kontynuację obowiązującego 5-letniego Rządowego programu wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2023 r.

— Ministerstwo Infrastruktury konsekwentnie realizuje wieloletnie programy kolejowe. Przykładem takich działań są m.in. inwestycje realizowane w ramach programu utrzymaniowego, który zapewnia zarządcom infrastruktury kolejowej stabilne finansowanie prac naprawczych — powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.  

— Przyjęty przez Radę Ministrów program utrzymaniowy służy nadrobieniu często wieloletnich zaległości w zakresie napraw, prac konserwacyjnych i remontowych na liniach kolejowych. Duże znaczenie ma również dla zapewnienia długofalowych efektów modernizacji linii kolejowych — stwierdził wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.  

 Z programu będą mogły skorzystać:

  • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
  • PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.,
  • Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu,
  • Euroterminal Sławków Sp. z o.o.

Program zawiera m.in. zaktualizowane dane finansowe zarządców infrastruktury kolejowej oraz projekcję porównywalnych wskaźników monitorowania dla wszystkich zarządców infrastruktury, biorących udział w programie od strony finansowej. Znajduje się w nim także dodatkowa prognoza kosztów zarządców infrastruktury w zakresie utrzymania i remontów infrastruktury kolejowej, rozszerzona na lata 2029-2035. Istotną zmianą w stosunku do obowiązującego aktualnie programu jest zaprezentowanie podstawowych ujednoliconych wskaźników dla wszystkich zarządców infrastruktury biorących udział w programie, jeśli chodzi o infrastrukturę, koszty, prędkość, punktualność i bezpieczeństwo.

Źródło: gov.pl

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz