Sektorkolejowy » Nowe zasady egzaminów na licencję i świadectwo maszynisty

Nowe zasady egzaminów na licencję i świadectwo maszynisty

pzez Damian

Od 1 stycznia 2023 r. egzaminy na licencję i świadectwo maszynisty będą prowadzone przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Istotną zmianą będzie wprowadzenie części praktycznej egzaminu na symulatorze pojazdu kolejowego. Egzaminowanie będzie prowadzone w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów w Warszawie. Zmiany nie obejmą od razu wszystkich kandydatów na maszynistów. Kto będzie zdawał egzaminy na nowych, a kto na starych zasadach?

Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym wprowadzająca nową formę egzaminów zawiera przepisy przejściowe. Kandydaci na maszynistów, którzy w dniu wejścia w życie nowych przepisów będą już w trakcie szkolenia albo egzaminu zakończą proces szkolenia i egzaminowania na dotychczasowych zasadach.

EGZAMIN NA LICENCJĘ MASZYNISTY OD 2023

W przypadku egzaminów na licencję maszynisty osoby, które 1 stycznia 2023 r. będą nadal w trakcie szkolenia, przystąpią do egzaminu na dotychczasowych zasadach, tj. w tym ośrodku szkolenia i egzaminowania, który prowadzi ich szkolenie. Pozostali podejdą do egzaminu na nowych zasadach: będzie to test komputerowy przeprowadzany w CEMM. Obie grupy będą mogły przystąpić do egzaminu na świadectwo maszynisty jedynie na nowych zasadach.

EGZAMIN NA ŚWIADECTWO MASZYNISTY OD 2023

W przypadku osób, które rozpoczęły kurs na świadectwo maszynisty przed wejściem w życie znowelizowanych przepisów, egzamin na świadectwo maszynisty odbędzie się na dotychczasowych zasadach, jeśli program szkolenia zostanie zrealizowany oraz egzamin przeprowadzony do końca 2023 r.

Osoby, które rozpoczęły szkolenie na świadectwo maszynisty przed 1 stycznia 2023 r., lecz jego zakończenie przypadać będzie po 1 stycznia 2024 r., przystąpią do egzaminu na świadectwo maszynisty na nowych zasadach.

Egzamin na świadectwo maszynisty przeprowadzany przez Prezesa UTK będzie składał się z testu komputerowego, jazdy na symulatorze w CEMM oraz praktycznego sprawdzianu na pojeździe kolejowym.

Wszyscy kandydaci, którzy podejmą szkolenie po 1 stycznia 2023 r., będą zdawali egzamin według nowych zasad.

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym z dnia 23 lipca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1556)

Źródło: utk.gov.pl

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz