Sektorkolejowy » Nowe projekty na liście podstawowej programu Kolej +

Nowe projekty na liście podstawowej programu Kolej +

pzez Damian

Remont linii nr 363 na odcinku Skwierzyna – Międzychód oraz linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała znalazły się na liście podstawowej w rządowym „Programie Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r.”. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przekazały informację wnioskodawcom o możliwości realizacji zgłoszonych projektów.   

Projekt „Remont linii nr 363 na odcinku Skwierzyna – Międzychód” ( woj. lubuskie) oraz „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego” zostały zakwalifikowane na listę podstawową w programie Kolej +. Inwestycje, znajdujące się kolejno na drugiej i trzeciej pozycji listy rezerwowej, w ramach dostępnych środków programu zostały przeniesione na listę podstawową Kolej +.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. poinformowały wnioskodawców – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego oraz Miasto Bielsko-Biała o możliwości realizacji projektów. Jeśli wnioskodawcy wyrażą chęć realizacji przedsięwzięć, kolejnym etapem będzie podpisanie umów pomiędzy wnioskodawcą a PLK SA.

Program Kolej Plus

Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2029 r. Jego realizacja wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów. Będący pod egidą Ministerstwa Infrastruktury Program jest wart ok. 13,2 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 2 mld środki jednostek samorządu terytorialnego. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego – kolei. Więcej o Programie.

Podstawowe warunki realizacji inwestycji w ramach Programu:

  • zapewnienie współfinansowania w wysokości co najmniej 15 proc. kosztów kwalifikowalnych przez podmioty zgłaszające i współfinansowania kosztów niekwalifikowalnych (gdy dotyczy);
  • przedłożenie deklaracji organizatora przewozów dla połączenia – min. 4 pary pociągów przez co najmniej 5 lat;
  • zawarcie umowy na realizację inwestycji pomiędzy wnioskodawcą a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (po kwalifikacji do dofinansowania ze środków Programu).

Źródło: PKP PLK S.A.
Fot. Jan Bytnar – zdjęcie ilustracyjne

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz