Sektorkolejowy » Nowe perony na stacji kolejowej w Ropczycach – przetarg

Nowe perony na stacji kolejowej w Ropczycach – przetarg

pzez Adrian

Do końca listopada 2023 r. zmodernizowany zostanie przystanek kolejowy na stacji Ropczyce (woj. podkarpackie), znajdujący się w ciągu linii kolejowej nr 91 Kraków Główny–Medyka. Spółka PKP PLK ogłosiła przetarg nieograniczony obejmujący wydłużenie peronów. Poszukiwany jest wykonawca, który je zaprojektuje i przeprowadzi prace budowlane. Termin składania ofert upływa 12 grudnia.

Jak podaje zamawiający w dokumentacji przetargowej, przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz budowa (wydłużenie) peronów nr 1 i nr 2 na obszarze przed istniejącymi peronami w ciągu linii kolejowej nr 91 do długości docelowej 400 m na każdy peron.

Jednym z wymagań określonych przez inwestora jest realizacja prac w ścisłej współpracy z wykonawcami innych inwestycji realizowanych na liniach kolejowych prowadzonych przez zamawiającego (np. projekt „Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30 odc. Kraków–Rzeszów, etap III, faza II”).

W ocenie ofert w 100% decydująca będzie cena brutto. W sytuacji wyboru wykonawcy w drodze aukcji elektronicznej, po dokonaniu wstępnego badania i oceny złożonych ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, przeprowadzona zostanie aukcja elektroniczna, jeżeli w postępowaniu zakupowym złożone zostaną co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.

Kolejowy program budowy i modernizacji przystanków kolejowych

Zadanie zostanie zrealizowane w ramach rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021–2025. Obejmuje on łącznie 355 zadań. Na liście podstawowej znajdują się 173 lokalizacje, a na liście rezerwowej 182 zadania. Do budowy przewidziano 177, a do modernizacji 178 przystanków w całym kraju. Wg planów rządowych łącznie w tym roku powinny zostać ogłoszone postępowania przetargowe dla 56 lokalizacji.

Koszt realizacji prac przewidzianych w programie przystankowym to około 1 mld zł.

Autor: Agata Sumara
Fot. worldorgs.com

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz