Sektorkolejowy » Nie ma zgody Prezesa UTK na podwyżki cen za dostęp do infrastruktury kolejowej

Nie ma zgody Prezesa UTK na podwyżki cen za dostęp do infrastruktury kolejowej

pzez Adrian

Projekt cennika PKP PLK zakładający podwyżki nie wejdzie w życie

Projekt nowego cennika, który PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przedstawiły w grudniu 2021 roku Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego, nie uzyskał zatwierdzenia, w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej. Dotyczył on podniesienia cen za korzystanie z infrastruktury kolejowej.

Projekt przedstawiony Prezesowi UTK zakładał, że:

  • średnia stawka sieciowa zostanie podniesiona z 7,77 zł/pockm do 8,02 zł/pockm, czyli o 3,22%
  • średnia stawka w przewozach pasażerskich wzrośnie z 6,10 zł/pockm do 6,39 zł/pockm, czyli o 4,75%
  • średnia stawka dla przewoźników towarowych zostanie zwiększona z 12,80 zł/pockm do 13,28 zł/pockm, czyli o 3,75%

Bez zmian pozostanie np. poziom składnika stawki związanego z trakcją (0,22 zł/pockm). Jednostka pockm to przebieg pociągu na odległość 1 km. Zarządca podczas opracowywania cennika uwzględnił kosztów peronów oraz infrastruktury, która umożliwia użytkownikom kolei dotarcie do peronów.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego odmawiając zatwierdzenia projektu cennika PKP PLK, zarzucił zarządcy:

  • wdrożenie części stawki, która jest związana z rodzajem wykonywanych przewozów (mark-up’u) pomimo zaistnienia przesłanek uniemożliwiających jego stosowanie
  • brak przesłanek prawnych, które uzasadniają stosowanie wielokrotnego korygowania współczynników różnicujących średnią stawkę w zależności od kategorii linii kolejowej oraz masy pociągu dla pociągów z zamówionymi postojami handlowymi przy peronach, ponadto brak merytorycznego uzasadnienia dla słuszności takiego rozwiązania

W związku z faktem, iż opłata manewrowa została powiązana z opłatą podstawową, odmowa zatwierdzenia projektu cennika przez Prezesa UTK  obejmuje także sposób ustalenia opłaty manewrowej.

Decyzja Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego oznacza, że PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na rozkład jazdy pociągów 2022/2023 mogą posługiwać się  obecnym cennikiem, bądź przygotować nowy cennik i po raz kolejny przedstawić go do zatwierdzenia Prezesa UTK.

Autor: Damian Malesza
Fot. Jan Bury

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz