fbpx
Sektorkolejowy » Mołdawia i Ukraina uprościły kontrolę nad kolejowym transportem towarowym

Mołdawia i Ukraina uprościły kontrolę nad kolejowym transportem towarowym

pzez Adrian

Rząd Mołdawii zatwierdził protokół do umowy między Mołdawią a Ukrainą w sprawie regulacji transportu kolejowego. Protokół ma na celu uproszczenie procedur kontrolnych organów celnych i granicznych. Powinno to przyspieszyć tranzyt towarów koleją przez terytorium Ukrainy do Mołdawii i Rumunii oraz przez terytorium Mołdawii na Ukrainę i do Rumunii. Dostosowanie przyczyni się również do zwiększenia ilości towarów przewożonych koleją.

„Projekt wprowadza zmiany, które wyeliminują kontrolę ukraińskich organów celnych i granicznych na stacji kolejowej w Reni. Skróci to czas transportu towarów do/z kompleksu portowego w Giurgiulesti lub Rumunii oraz wpłynie pozytywnie na końcową wartość towarów eksportowanych/importowanych do odbiorców z Republiki Mołdawii, zmniejszając tym samym koszty transportu” – powiedziała Lilia Dabija, Minister Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego.

Jednocześnie oczekuje się przeniesienia przewozu towarów z dróg na kolej. Zmniejszy to obciążenie dróg krajowych, zwiększając ilość tranzytowych ładunków przez terytorium Republiki Mołdawii i pozytywnie wpływając na gospodarkę krajową.

Źródło: railmarket.com
Autor: Marketa Horpeniakova
Fot. ZagAlex / Shutterstock

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz