Sektorkolejowy » Młodzi naukowcy o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości kolei

Młodzi naukowcy o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości kolei

pzez Damian

Urząd Transportu Kolejowego przygotował VII Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Techniczną „Transport Kolejowy 2024: Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość”. Spotkanie zgromadziło ponad 100 uczestników, którzy wysłuchali 19 prezentacji tematów z różnych obszarów kolei. Wygłosili je uczniowie, studenci i doktoranci związani z wieloma szkołami i uczelniami.

Z dużą dozą optymizmu patrzymy w przyszłość kolei. Jest ona coraz popularniejsza, coraz nowocześniejsza i – przede wszystkim – coraz bezpieczniejsza. Mając świadomość, że interesują się nią tak zaangażowani ludzie – jestem pewien, że zachowamy ten pozytywny trend – mówił dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK w czasie otwarcia konferencji. Młodzież w transporcie kolejowym jest bardzo potrzebna – dodał dr hab. inż. Jakub Młyńczak, Zastępca Przewodniczącego Komitetu Naukowego.

Wykład inauguracyjny, który wygłosił dr inż. Ignacy Góra, był poświęcony bezpieczeństwu na polskiej sieci kolejowej i przeciwdziałaniu zdarzeniom SPAD. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego postuluje wprowadzenie systemu ETCS L1 Limited Supervision. „Dla 60% sieci kolejowej w Polsce nie została przyjęta żadna strategia mająca podnieść bezpieczeństwo prowadzenia ruchu kolejowego i nadal ma zostać zabezpieczona jedynie urządzeniami Samoczynnego Hamowania Pociągu (SHP), które zostały opracowane w latach 60. ubiegłego wieku. My, jako krajowa władza bezpieczeństwa, domagamy się wyposażenia sieci kolejowej w system, który gwarantuje bezpieczeństwo” – argumentował konieczność instalacji ETCS L1 LS.

Na sesji plenarnej pojawiły się referaty m.in. na temat czynnika ludzkiego w przeciwdziałaniu zdarzeniom niebezpiecznym na kolei czy zastosowania kodów QR w sektorze kolejowym. Autorzy prac przekonywali do wprowadzania standardów w symbolice planów schematycznych urządzeń SRK, a także przedstawili metodę kategoryzacji przejazdów kolejowo-drogowych, która oparta jest o ocenę ryzyka.

W czasie sesji plakatowej uczestnicy dotknęli tematów, które związane były z kształceniem kadr kolejowych, zagadnieniami prawnymi, ale też reformą pociągów nocnych czy historią pociągów pancernych. Wiele prezentacji dotyczyło bezpieczeństwa, na które można spojrzeć z różnych perspektyw – zarówno technicznych, organizacyjnych, jak i społecznych.

Projekty naukowe, które zostały zaprezentowane na konferencji, były mocno związane z przyszłością i rozwojem branży szynowej. Dotyczyły np. ergonomii pracy, rozwoju kompetencji studentów (projekt PUTrain) czy eksploatacji wagonów kolejowych.

W wyniku prowadzonych prac Komitetu Naukowego wyróżnienie zdobyli:

  • za prezentację referatu „Standaryzacja symboliki planów schematycznych urządzeń SRK” w sesji plenarnej – Michał Wilk z Politechniki Warszawskiej;
  • za prezentację projektu naukowego „Projekt PUTrain – platforma edukacyjna do zwiększenia doświadczenia i kompetencji studentów” – Michał Pięt i Jakub Żytkowski z Politechniki Poznańskiej;
  • za prezentację referatu „Perspektywy rozwoju kolejowych przewozów intermodalnych na obszarze woj. łódzkiego” podczas sesji plakatowej – Sławomir Halusiak, Szymon Dobosz oraz Szymon Stachlewski z Politechniki Łódzkiej.

Wyróżnienia wygłoszonym referatom przyznał również Prezes UTK. Zdobyli je:

  • Piotr Prokop i Maja Szewczyk z Zespołu Szkół Logistycznych nr 12 we Wrocławiu, którzy zaprezentowali referat „Zastosowanie kodów QR w sektorze kolejowym: innowacje i nowe ścieżki”;
  • Bartosz Nowak i Sara Szczepaniak z Politechniki Gdańskiej, którzy zaprezentowali referat „Techniczne i społeczne aspekty ryzyka na przejazdach kolejowo – drogowych kat. C i D – studium przypadku dla linii kolejowej nr 213 Reda – Hel”.

W Komitecie naukowym konferencji znaleźli się: dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (Przewodniczący Komitetu Naukowego), dr hab. inż. Jakub Młyńczak, prof. PŚ, prof. IK z Politechniki Śląskiej (Zastępca Przewodniczącego Komitetu Naukowego), dr hab. inż. Grzegorz Zając, prof. PK z Politechniki Krakowskiej, dr hab. inż. Jerzy Wojciechowski, prof. URad z Uniwersytetu Radomskiego, dr hab. inż. Andrzej Kochan z Politechniki Warszawskiej, dr inż. Zbigniew Kędra z Politechniki Gdańskiej, dr inż. Wojciech Gamon z Politechniki Śląskiej, dr inż. Marzena Graboń-Chałupczak z Akademii WSB, dr inż. Paweł Rolek z Instytutu Transportu Kolejowego, dr inż. Aleksander Drzewiecki z Polskiego Naukowego Towarzystwa Kolejowo-Technicznego, przedstawiciel szkół średnich reprezentowany przez Radosława Śląskiego z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu oraz przedstawiciele Urzędu Transportu Kolejowego: dr r.pr. Iwona Miedzińska, dr Karol Kłosowski, dr inż. Tomasz Kuminek i dr Sonia Wieczorek.

Źródło: UTK

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz