Sektorkolejowy » Mielec: Nowoczesny wiadukt nad torami oficjalnie otwarty

Mielec: Nowoczesny wiadukt nad torami oficjalnie otwarty

pzez Adrian

Bezpieczniejszy ruch kolejowy i drogowy, sprawniejsza komunikacja w mieście – to efekt budowy wiaduktu nad torami w Mielcu. Z nowego obiektu korzystają kierowcy. Inwestycja jest częścią projektu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za nieco ponad 332 mln zł netto, pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 25, na odcinku Padew – Mielec – Dębica”. Finansowanie w ramach RPO Województwa Podkarpackiego.

PLK SA wybudowały nowy wiadukt w ciągu obwodnicy drogowej, nad reaktywowaną po 12 latach linią kolejową Dębica – Mielec – Padew. Z końcem kwietnia, mieszkańcy i kierowcy zyskali możliwości szybkiego dojazdu do strefy ekonomicznej, działek i posesji po drugiej stronie torów. Ważny efekt inwestycji, to zwiększenie bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu kolejowego w Mielcu.

 Korzystamy z efektów inwestycji, realizowanych w ramach Krajowego Programu Kolejowego, podejmujemy kolejne ważne społecznie projekty. Przykładem jest podkarpacka trasa Dębica – Mielec – Padew. Dzięki przedsięwzięciom, m.in. na Podkarpaciu, zwiększamy dostępność komunikacyjną mieszkańców oraz komfort i bezpieczeństwo w podróżach koleją. Zapewniamy także lepsze warunki dla transportu towarowego – powiedział Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

– Dzięki inwestycjom PLK SA czyli budowie wiaduktu i modernizacji linii Dębica – Mielec – Padew oraz samorządu województwa czyli powstaniu nowego mostu na Wisłoce i obwodnicy w kierunku Tarnowa powstał nowy, ważny węzeł. Inwestycje te to planowany od lat przez samorząd województwa projekt nowego układu drogowego dla Mielca. Wszystkie te przedsięwzięcia powstały przy udziale Funduszy Europejskich. Żeby ten węzeł był jeszcze bardziej optymalny konieczna jest budowa drogi lotniskowej. To inwestycja samorządu województwa, która powstanie dzięki pomocy rządu w ramach programu „Polski Ład” – powiedział marszałek Władysław Ortyl.

– To kolejna inwestycja, którą zadeklarowaliśmy mieszkańcom. Prawo i Sprawiedliwość dotrzymuje słowa. Nie można mówić o poprawie infrastruktury kolejowej, bez dostosowania dróg do funkcjonującej sieci połączeń kolejowych. Ten wiadukt jest jednym z najważniejszych elementów układu drogowego wokół Mielca. Ale to nie koniec inwestycji. Niedaleko powstanie droga, która połączy wiadukt z obwodnicą Mielca. Pieniądze na ten cel przekaże rząd Prawa i Sprawiedliwości w ramach „Polskiego Ładu” – powiedział europoseł Tomasz Poręba.

– Inwestycje PKP Polskich Linii Kolejowych S.A realizowane z wykorzystaniem środków unijnych przynoszą efekty zarówno dla sytemu kolejowego jak i drogowego. Przykładem jest właśnie wiadukt nad torami w Mielcu. Bezkolizyjny obiekt zapewnia sprawny i bezpieczny ruch pociągów. Istotną korzyścią dla mielczan jest również redukcja natężenia ruchu w centrum miasta – powiedział prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Ireneusz Merchel.

Nowy wiadukt w Mielcu ma ponad 120 metrów. W ramach przedsięwzięcia wybudowano drogi dojazdowe. Nowy obiekt nad torami umożliwia sprawny oraz bezpieczny ruch kolejowy i drogowy. Ułatwieniem dla pieszych i rowerzystów na obiekcie jest ścieżka.

Dzięki inwestycji PLK SA, zrealizowanej przy wsparciu parlamentarzystów i samorządu województwa podkarpackiego, po dwunastoletniej przerwie na trasę wróciły pociągi. Można korzystać z przejazdów koleją w czasie krótszym niż przed laty. Mieszkańcy zyskali lepszą dostępność i możliwości podróżowania. Zmodernizowane stacje i przystanki ułatwiają obsługę wszystkim pasażerom. Zarządca infrastruktury kolejowej zapewnił także dogodniejsze warunki przewozu towarów i realizacji połączeń podkarpackich stref ekonomicznych z innymi regionami.

W rejonie stacji Mielec, na ukończeniu jest budowa nowego przejścia pod torami. W czerwcu, wygodny trakt dla pieszych w ciągu ulic Drzewieckiego – Skargi, połączy osiedla obok stacji.

Działania PLK SA stwarzają lepsze warunki dla przewozów towarowych. Oprócz inwestycji na linii nr 25 Dębica – Mielec – Padew, zrealizowano również zadanie na linii towarowej nr 79, łączącej stację Padew z terminalem przeładunkowym w Woli Baranowskiej. Celem jest zapewnienie sprawniejszego i bezpieczniejszego transportu materiałów, m.in. na Ukrainę. Prace, zakończone w maju br. objęły m.in. przebudowę 5 km toru i przebudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Wyremontowano także most w Padwi Narodowej oraz dwa przepusty. W Baranowie Sandomierskim podniesiono poziom bezpieczeństwa na przejeździe kolejowo-drogowym. Projekt za ponad 15 mln zł netto, finansowany został z budżetu państwa. Przedsięwzięcie inwestycyjne PLK SA wpisuje się także w strategię rozwoju transportu kolejowego i intermodalnego województwa podkarpackiego.

Inwestycje PLK za ponad 332 mln zł netto na l. nr 25, realizowane są w ramach projektu: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 25, na odcinku Padew – Mielec – Dębica”. Projekt wpisany jest w Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Źródło: PKP PLK

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz