Sektorkolejowy » Kraków chce budować premetro – trwa przetarg związany pierwszym etapem inwestycji

Kraków chce budować premetro – trwa przetarg związany pierwszym etapem inwestycji

pzez Adrian

Do 5 listopada zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty w przetargu organizowanym przez Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie (ZIM), dotyczący uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji dla pierwszego etapu wariantu „Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie”.

Przedmiot zamówienia

Trwające postępowanie przetargowe dotyczy odcinka prowadzącego od ul. Piastowskiej do ronda Generała Maczka, mającego ponad 10 km długości, z czego tunelem ma przebiegać blisko 6 km trasy, estakadą około 1,4 km, a linia naziemna ma mieć 3,5 km.

Przedmiotem zamówienia jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji pierwszego etapu wariantu rekomendowanego w studium wykonalności budowy tzw. premetra, zaprezentowanego latem tego roku przez firmę firmę ILF Consutling Engineers Polska. Ponadto zadaniem wykonawcy będzie złożenie wniosku o nadanie ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności (DUŚ). Wykonawca, z którym zawarta zostanie umowa, zobowiązany będzie również do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) oraz, w przypadku nałożenia przez organ właściwy do wydania DUŚ, obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, takiego raportu – informuje krakowski ZIM.

O wyborze wykonawcy w 60% decydować będzie zaproponowana w ofercie cena. Pozostałe kryteria wyboru to: dodatkowe doświadczenie koordynatora zespołu (5%), doświadczenie specjalisty w zakresie geologii, hydrogeologii i geotechniki (15%), dodatkowe doświadczenie specjalisty w zakresie akustyki (5%), dodatkowe doświadczenie specjalisty w zakresie analiz środowiskowych (5%), dodatkowe doświadczenie specjalisty w zakresie przyrody (5%), dodatkowe doświadczenie specjalisty w zakresie emisji zanieczyszczeń (5%).

Termin składania ofert upływa 5 listopada br., a wymagany okres związania ofertą to 4 grudnia br. Realizacja zamówienia od dnia zawarcia umowy ma trwać nie dłużej niż 19 miesięcy.

Premetro – „nowy” środek transportu w Krakowie

Kraków jest miastem, które bardzo szybko się rozrasta. Suma mieszkańców wraz liczbą osób, które codziennie do Krakowa dojeżdżają np. do pracy czy do szkoły, to blisko milion. Miasto od lat dusi się w korkach, a środki komunikacji miejskiej, mimo milionów zainwestowanych w nowoczesną flotę, nie radzą sobie pod względem prędkości i konkurencyjności, ponieważ infrastruktura drogowo-torowa jest niewystarczająca. Dość powiedzieć, że badania z 2017 r. wykazały, że średnia prędkość eksploatacyjna krakowskich tramwajów wynosi zaledwie 14,2 km/godz., a autobusów – 15,2 km/godz. Egzaminu nie zdają również tzw. szybkie tramwaje, które poruszają się ze średnią prędkością wynoszącą 20,5 km/godz., przy czym ich minimalna prędkość powinna wynosić 24 km/godz.

W mieście od lat trwają dyskusje na temat tego, czy Kraków potrzebuje metra. Zdania w tym zakresie są bardzo podzielone, co potwierdziła niedawna dyskusja w radzie miasta oraz stanowcza decyzja władz Krakowa. Więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ.

Na podstawie zaprezentowanego latem studium wykonalności ustalono, że „najlepszym” środkiem transportu w Krakowie będzie tzw. premetro, czyli tzw. szybki tramwaj, który w newralgicznych miejscach, np. w centrum, będzie wjeżdżać do tuneli.

Trasa premetra ma mieć 22 km długości i prowadzić od Wzgórz Krzesławickich w Nowej Hucie do rejonu ul. Jasnogórskiej w Bronowicach. Na tej trasie przewidziane zostały 32 przystanki, dwa tunele (jeden 6-, drugi 1-kilometrowy) oraz estakada o długości 1,4 km. Koszt realizacji przedsięwzięcia to około 6 mld zł, a czas realizacji – aż 16 lat. Pasażerowie mieliby mieć szansę przejechania całej trasy dopiero w 2037 r.

Autor: Agata Sumara
Fot. krakow.pl

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz