Sektorkolejowy » Kraków: Bezpłatna komunikacja w dniu 10.01.24 r. ze względu na zły stan powietrza

Kraków: Bezpłatna komunikacja w dniu 10.01.24 r. ze względu na zły stan powietrza

pzez Damian

W związku z przekroczeniem średniego poziomu pyłu zawieszonego PM10 dla stacji pomiarowych w Krakowie, w dniu 10.01.2024 r. na obszarze Aglomeracji Krakowskiej zostają wprowadzone darmowe przejazdy transportem kolejowym organizowanym przez Województwo Małopolskie.  

Warunkiem uprawniającym do skorzystania z nieodpłatnych przejazdów pociągami w godzinach od 00:00 do 24:00 w dniu 10.01.2024 r. jest posiadanie dowodu rejestracyjnego pojazdu z ważnym badaniem technicznym (również okazany w aplikacji mObywatel – usługa mPojazd). Podróż bez konieczności uiszczenia opłaty za przejazd można zrealizować w relacjach obsługiwanych zarówno przez Koleje Małopolskie jak i Przewozy Regionalne (POLREGIO), na trasie ograniczonej stacjami: Kraków Olszanica, Wieliczka Rynek Kopalnia, Skawina, Zabierzów, Zastów, Podłęże.

Jednocześnie przypominamy, że we wszystkich pociągach prowadzona jest standardowa kontrola biletów, a bezpłatny przejazd możliwy jest po spełnieniu warunków opisanych w ofercie specjalnej „Walka ze smogiem”.

Szczegółowe warunki obowiązywania oferty zostały zamieszczone na stronach operatorów:

Koleje Małopolskie
POLREGIO

Jak podaje Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMiGW, w środę, 10 stycznia, istnieje duże prawdopodobieństwo przekroczenia dopuszczalnego poziomu średniego dobowego stężenia pyłów PM10 (50µg/m3) na znacznym obszarze miasta.

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

  • unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń
  • ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń
  • osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy.

Źródło: KM

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz