Sektorkolejowy » Kolejowi przewoźnicy towarowi po raz pierwszy zdobywają większościowy udział w rynku

Kolejowi przewoźnicy towarowi po raz pierwszy zdobywają większościowy udział w rynku

pzez Adrian

Udział byłych europejskich narodowych kolejowych przewoźników towarowych, zwanych również operatorami zasiedziałymi, po raz pierwszy w historii spadł poniżej 50% rynku.

Liberalizacja europejskiego rynku kolejowych przewozów towarowych przeszła właśnie ważny etap. Podczas gdy w 2010 r. udział podmiotów zasiedziałych wynosił jeszcze 75%, w 2021 r. ich udział w rynku spadł już do 49%. Większość, czyli 51%, przejęły przedsiębiorstwa kolejowe, które wcześniej nie były krajowymi kolejowymi przewoźnikami towarowymi – lub, jak się je nazywa, challengerami.

Liczby te zostały opublikowane przez Independent Regulator’s Group – Rail (IRG – Rail), sieć niezależnych kolejowych organów regulacyjnych z 31 krajów europejskich. W ciągu dekady udział challengerów w rynku wzrósł z 25 do 51%. Dowodzi to, że liberalizacja rynku kolejowych przewozów towarowych była sukcesem. Oferuje on klientom większy wybór, a także lepsze możliwości konkurowania z ciężkimi formami transportu opartymi na paliwach kopalnych za pomocą nowych usług. IRG – Rail zauważa również, że w większości przypadków nowe przedsiębiorstwa na rynkach nie przejęły działalności od istniejących strumieni handlowych, ale stworzyły nowe rynki dla kolejowych przewozów towarowych, głównie w segmencie intermodalnym.

W miarę jak europejskie kolejowe przewozy towarowe stają się coraz bardziej międzynarodowe, Europejskie Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów Towarowych (ERFA) zauważa, że ustawodawstwo krajowe i europejskie musi nadążać za tym trendem. Słaba koordynacja międzynarodowa, surowe wymogi językowe i przestarzałe przepisy dotyczące transportu kombinowanego są wymieniane jako największe przeszkody ograniczające rozwój kolejowego transportu towarowego. Jednocześnie należy rozważyć szczegółowe i wiarygodne oceny kosztów i korzyści, realistyczne plany realizacji i finansowania inwestycji narzuconych uczestnikom rynku, aby pomóc segmentowi kolejowego transportu towarowego w realizacji zobowiązań UE dotyczących przesunięcia modalnego.

Źródło: RailMarket|
Autor: Lubomir Cech
Fot. ERFA

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz