Sektorkolejowy » Koleją przewożonych jest coraz więcej pasażerów i towarów

Koleją przewożonych jest coraz więcej pasażerów i towarów

pzez Patryk

Urząd Transportu Kolejowego (UTK) opublikował dane, z których wynika, że wykorzystanie transportu kolejowego w kraju rośnie, zarówno w zakresie przewozów pasażerskich, jak i towarowych. W czerwcu br. koleją przewiezionych zostało ponad 21 mln pasażerów i jest to wzrost o ponad 45% w stosunku do czerwca zeszłego roku. Wzrost zanotowano też w przewozach towarów – w czerwcu na torach pojawiło się 19,8 mln ton towarów, co stanowi wynik o ponad 13% lepszy niż w roku 2020.

Stabilizacja w przewozach pasażerskich

UTK ocenia, że sytuacja w przewozach pasażerskich stabilizuje się, o czym świadczy wzrost liczby przewiezionych koleją osób w ubiegłym miesiącu (czerwcu) – jest o ponad 45% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jak policzono, praca przewozowa została zrealizowana na poziomie 1,4 mld pasażerokilometrów – w tym zakresie wystąpił wzrost aż o 58,4%, a praca eksploatacyjna – 14,5 mln pociągokilometrów przy wzroście rok do roku (r/r) na poziomie 23,6%. Z analiz zachowań pasażerów można wnioskować również, że zwiększyła się średnia długość przejazdu przypadająca na pasażera – z 60 do 66 km r/r.

Dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego z umiarkowanym optymizmem spogląda na kolej. W tym roku mieliśmy do czynienia z bardziej stabilnym czerwcem niż rok temu. Pasażerowie wrócili do pociągów, jednak trzeba pamiętać, że w czerwcu rozpoczął się okres urlopowy i wakacyjny, a ubiegłoroczny czerwiec był zdecydowanie bardziej zblokowany wpływem pandemii niż miniony miesiąc. W okresie wakacyjnym, pod warunkiem, że nie zostaną wprowadzone poważniejsze restrykcje i ograniczenia w przemieszczaniu się, wysoki trend powinien się utrzymać.

Z podsumowania całego pierwszego półrocza 2021 r. wynika, że w ciągu minionych sześciu miesięcy koleją przemieszczało się ponad 97 mln pasażerów. Pracę przewozową oszacowano na 5,9 mld pasażerokilometrów, a pracę eksploatacyjną na 86,5 pociągokilometrów. W tym okresie średnia odległość pokonana koleją przez statystycznego pasażera wyniosła 60,5 km.

Kolejowe przewozy towarowe

19,8 mln ton to wynik, jaki osiągnięto w przewozach towarowych w czerwcu tego roku. W porównaniu z czerwcem 2020 r. jest on o 13,5% lepszy. Praca przewozowa wyniosła 4,5 mld tonokilometrów, a praca eksploatacyjna zwiększyła się o 0,6 mln (9,8%) pociągokilometrów. Równocześnie o 3,8% zmniejszyła się odległość, na której przewożone są towary – wynik za czerwiec to 229 km.

Zdaniem Ignacego Góry „Sektor przewozu towarów koleją osiągnął stabilny poziom. Początkowe wahania rynku w pierwszych miesiącach I półrocza dały o sobie zapomnieć w kolejnych miesiącach. Dane za dotychczasowe sześć miesięcy 2021 r. nie tylko są zdecydowanie lepsze od analogicznych danych z 2020 r., ale także bardzo podobne do wyników sprzed dwóch lat”.

W pierwszym półroczu tego roku torami zostało przewiezionych 116,8 mln ton towarów. Praca przewozowa wyniosła w tym okresie 26,6 mld tonokilometrów, a praca eksploatacyjna – 39,5 mln pociagokilometrów. Towary w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku przewożono na średniej odległości wynoszącej 227,6 km.

Źródło artykułu: www.utk.gov.pl
Źródło zdjęcia: www.utk.gov.pl
Autor tekstu: Agata Sumara


Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz