Sektorkolejowy » Kolej Plus – wygodne podróże pociągiem z centrum Pyskowic do Gliwic i Katowic

Kolej Plus – wygodne podróże pociągiem z centrum Pyskowic do Gliwic i Katowic

pzez Damian

Mieszkańcy centrum Pyskowic zyskają wygodny dojazd do Katowic. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na zaprojektowanie odbudowy dawnej linii kolejowej łączącej stację Pyskowice z centrum miasta. Zadanie realizowane jest dzięki Rządowemu Programowi Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r.

Kolejowe połączenie stacji Pyskowice i Pyskowice Miasto umożliwi budowa 3-km zelektryfikowanej linii jednotorowej. Mieszkańcy centrum Pyskowic po 20 latach zyskają wygodny dojazd do Katowic przez Gliwice. Odbudowa stacji Pyskowice Miasto zapewni lepszy dostęp do pociągów także osobom o ograniczonej możliwości poruszania się. Dla zadania „Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198 Pyskowice – Pyskowice Miasto dla przywrócenia połączenia na trasie: Katowice – Gliwice – Pyskowice Miasto” przewidziano prace projektowe w latach 2023 – 2025, a budowę w latach 2026 – 2028. Szacowana wartość całego zadania (prace projektowe i budowlane) to 94 mln zł. Przetarg jest ważnym krokiem do realizacji zadań z Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r. Realizacja inwestycji zwiększy atrakcyjność kolei w woj. śląskim.

Siedem projektów z województwa śląskiego w programie Kolej Plus

Na liście podstawowej Programu Kolej Plus w województwie śląskim jest łącznie siedem projektów o szacowanej wartości ok. 2 mld zł. Na wszystkie PLK S.A. podpisały umowy z wnioskodawcami. Przetargi ogłoszono już na cztery projekty – w grudniu na zaprojektowanie połączenia do Jastrzębia-Zdroju, w styczniu na przywrócenie ruchu pasażerskiego między Katowicami Ligotą, Katowicami Murckami a Tychami oraz na budowę łącznicy kolejowej, która usprawni połączenie Bytomia z Zabrzem i Rudą Chebzie oraz Katowicami. W lutym ogłoszono przetarg na projekt dobudowy drugiego toru między Katowicami Piotrowicami a Orzeszem Jaśkowicami.

34 projekty do realizacji w ramach Programu Kolej Plus

W ramach Programu Kolej Plus do realizacji zakwalifikowano 34 inwestycje, które zostały zgłoszone przez samorządy z jedenastu województw: siedem w woj. śląskim, pięć w woj. lubelskim oraz wielkopolskim, po cztery w woj. małopolskim i mazowieckim, trzy w woj. dolnośląskim, dwa w woj. łódzkim, po jednym w woj.: lubuskim, opolskim, podlaskim i świętokrzyskim.

Projekty wybrane do realizacji obejmują łącznie 34 wskazane przez wnioskodawców miasta powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie mają obecnie pasażerskich połączeń kolejowych lub połączenia wymagają usprawnienia. Dzięki realizacji Kolei Plus ok. 1,5 mln ich mieszkańców zyska lepszy dostęp do kolei.

Projekty w Programie obejmują:

  • 10 projektów dot. rewitalizacji linii na łączną długość ok. 315 km,
  • 14 projektów dot. odbudowy lub rozbudowy linii na łączną długość ok. 516 km,
  • 7 projektów dot. budowy nowych linii na łączną długość ok. 189 km,
  • 3 projekty dokumentacyjne dotyczące ok. 183 km linii kolejowych.

Podstawowe warunki realizacji inwestycji w ramach Programu:

  • zapewnienie współfinansowania w wysokości co najmniej 15 proc. kosztów kwalifikowalnych przez podmioty zgłaszające i współfinansowania kosztów niekwalifikowalnych (gdy dotyczy);
  • przedłożenie deklaracji organizatora przewozów dla połączenia – min. 4 pary pociągów przez co najmniej 5 lat;
  • zawarcie umowy na realizację inwestycji pomiędzy wnioskodawcą a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Źródło: PKP PLK S.A.

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz