Sektorkolejowy » Kolej Plus – nowe połączenie kolejowe Bytomia z Zabrzem i Rudą Śląską

Kolej Plus – nowe połączenie kolejowe Bytomia z Zabrzem i Rudą Śląską

pzez Damian

Zwiększy się dostęp do kolei dla mieszkańców Bytomia, Rudy Śląskiej i Zabrza. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę z wykonawcą na zaprojektowanie łącznic kolejowych, dzięki którym możliwe będzie uruchomienie nowych połączeń między Bytomiem a Zabrzem i Rudą Śląską. Zadanie jest realizowane w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r.

Budowa łącznic kolejowych usprawni połączenie Bytomia z Zabrzem, Rudą Śląską oraz Katowicami. Podróż pociągiem z Bytomia do Rudy Chebzie zajmie 10 min, a z Rudy Orzegowa do stolicy województwa śląskiego 15 min. Będzie to nowe połączenie kolejowe. Celem utworzenia dodatkowej trasy jest włączenie nowych dzielnic Bytomia i Rudy Śląskiej do sieci kolejowych przewozów pasażerskich, a także umożliwienie uruchomienia nowych połączeń w aglomeracji. Projekt obejmuje budowę dwóch łącznic kolejowych, pozwalających na przejazd od Bytomia przez Rudę Orzegów do Rudy Śląskiej i Zabrza oraz modernizację linii między Zabrzem Biskupicami a Rudą Chebzie (linia kolejowa nr 189).

Prace projektowe dla zadania „Prace na liniach kolejowych nr 189 i 132 oraz budowa nowych łącznic Kuźnica – Bytom Bobrek Wsch. w celu stworzenia nowego połączenia Ruda Chebzie/Zabrze – Bytom, w tym budowa nowych p.o. Ruda Orzegów i Bytom ul. Zabrzańska” będą realizowane w latach 2023 – 2026. Roboty budowlane mogą być prowadzone w latach 2026 – 2029. Szacowana wartość całego zadania (prace projektowe i budowlane) to ponad 270 mln zł.

Osiem projektów z województwa śląskiego w programie Kolej Plus

Na liście podstawowej Programu Kolej Plus w województwie śląskim jest osiem projektów o szacowanej wartości ponad 2 mld zł.

Planowany termin podpisania umów z wykonawcami prac projektowych w ramach zadań „Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami” oraz „Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy – Katowice Murcki – Katowice Ligota linią kolejową nr 142” to III kwartał 2023 r.

Prowadzone są postępowania przetargowe dla zadań: „Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odcinku Katowice Ligota – Orzesze Jaśkowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych” oraz „Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198 Pyskowice – Pyskowice Miasto dla przywrócenia połączenia na trasie: Katowice – Gliwice – Pyskowice Miasto”.

W lipcu ogłoszone zostały dwa przetargi: dla zadania realizowanego w trybie „projektuj i buduj” – „Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Gliwice – Ruda Kochłowice – Katowice liniami kolejowymi nr 141 na odcinku Gliwice – Ruda Kochłowice, 164 na odcinku Ruda Kochłowice – Hajduki i 651 Hajduki – Gottwald” oraz dla zadania „Rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Górn. Strzemieszyce – Dąbrowa Górn. Huta Katowice (p.odg.) oraz jej odbudowa na dalszym odcinku do stacji Dąbrowa Górnicza, wraz z odbudową przystanku osobowego D.G. Tworzeń i rozbudową przystanku osobowego D.G. Gołonóg”.

Zadanie „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego”, zostało zakwalifikowane na listę podstawową w programie Kolej+. Inwestycja znajdująca się wcześniej na liście rezerwowej, w ramach dostępnych środków programu, została przeniesiona na listę podstawową Kolei+. Zarządca narodowej infrastruktury poinformował wnioskodawcę – Miasto Bielsko-Białą o możliwości realizacji projektu. Obecnie prowadzone są uzgodnienia pomiędzy PLK SA a JST w zakresie umowy o współpracy.

Program Kolej+ zaplanowano do realizacji do 2029 r. Jego realizacja wpłynie na wzrost atrakcyjności wielu regionów. Będący pod egidą Ministerstwa Infrastruktury Program jest wart ok. 13,3 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 2 mld środki jednostek samorządu terytorialnego. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego, zapewniając dostępu do najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego jakim jest kolei.

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz