Sektorkolejowy » Janusz Bohatkiewicz powołany na stanowisko dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

Janusz Bohatkiewicz powołany na stanowisko dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

pzez Damian

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak powołał z dniem 27 lutego 2024 r. dr hab. inż. Janusza Bohatkiewicza na stanowisko dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie. Powołanie nastąpiło na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 498, z późn. zm.).

Dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz jest inżynierem budownictwa drogowego, specjalistą zajmującym się zagadnieniami projektowania dróg i inżynierii ruchu, oddziaływań ruchu drogowego na środowisko oraz ekoinfrastruktury. Autor lub współautor ponad 100 prac naukowych, wytycznych i poradników w zakresie dróg i mostów. Kierował i brał udział w wielu projektach o charakterze praktycznym i wdrożeniowym, głównie z zakresu drogownictwa i kolejnictwa. Redaktor naczelny internetowego portalu drogowego edroga.pl.

W latach 2016-2021 kierował Katedrą Dróg i Mostów Politechniki Lubelskiej, a obecnie jest profesorem w Katedrze Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu Politechniki Krakowskiej. Członek Rady Naukowej działającej przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad, a od 2021 r. również Rady Naukowej IBDiM.

Ponadto dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz jest Przewodniczącym Komitetów Technicznych ds. Wzorców i Standardów w drogownictwie i mostownictwie, doradzających Ministrowi Infrastruktury w sprawach dotyczących wymagań technicznych.

Aktywny członek Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC (Permanent International Association of Road Congresses), od 2019 r. w Komitecie Technicznym „Environmental Sustainability in Road Infrastructure and Transport” oraz Grupie Zadaniowej „Road Design Standards”. W 2024 r. został Przewodniczącym Komitetu Technicznego „Decarbonization of Road Construction and Maintenance”.

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz