Sektorkolejowy » III linia metra – umowa na odcinek od stadionu do Gocławia

III linia metra – umowa na odcinek od stadionu do Gocławia

pzez Adrian

W piątek (26 listopada) zawarta została umowa na prace przedprojektowe dla pierwszego etapu III linii metra w Warszawie. Chodzi o praski odcinek, na którym znajdzie się sześć stacji pomiędzy istniejącą stacją Stadion Narodowy a Gocławiem wraz z odgałęzieniem do Koziej Górki.

Coraz bliżej realizacji III odcinka linii metra w stolicy

Podpisana właśnie umowa przybliża nas do realizacji pierwszego odcinka trzeciej linii i ogłoszenia postępowania w formule projektuj i buduj. Budowa metra ma priorytet pomimo dość trudnej sytuacji finansowej miasta. Rozstrzygamy już przebieg trzeciej linii na pozostałych odcinkach. Prowadzimy także intensywne prace koncepcyjne dotyczące kolejnych linii i docelowego układu metra w stolicy” – powiedział podczas podpisania umowy prezydent m.st. Warszawy, Rafał Trzaskowski.

Prace w ramach zadania pn. „Prace przedprojektowe – etap I – Praga – III linii metra wraz ze Stacją Techniczno-Postojową (STP) Kozia Górka w Warszawie” mają być wykonane w ciągu półtora roku (18 miesięcy), licząc od dnia zawarcia umowy, którą realizować będzie firma ILF Consulting Engineers Polska.

Zadaniem wykonawcy jest: opracowanie projektu koncepcyjnego, raportu wstępnego i końcowego; ustalenie stref wpływu budowy obiektów metra na zabudowę sąsiadującą; ocena stanu budynków w strefach wpływu budowy obiektów metra; wykonanie analiz wpływu drgań i obciążeń dynamicznych na konstrukcje budynków i przebywających w nich ludzi; opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej; przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Przebieg III linii warszawskiego metra

Według docelowych planów III linia metra w Warszawie ma prowadzić od Dworca Zachodniego do Gocławia, a jej odnogę ma stanowić fragment do STP na Koziej górce. Odcinek, który objęty jest wspomnianą umową, stanowiący etap I przedsięwzięcia, rozpocznie się od stacji Stadion Narodowy (znajdującej się na II linii) i poprowadzi na Gocław.

W sumie na tym fragmencie zaplanowano sześć stacji: Dworzec Wschodni, Mińska, Rondo Wiatraczna, Ostrobramska, Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Gocław.

Jak podaje spółka Metro Warszawskie, która z ramienia miasta jest odpowiedzialna za realizację stołecznego metra,

Przebieg tego odcinka został wyznaczony na podstawie analiz niezależnych ekspertów (konsorcjum firm Egis Rail – czołowej europejskiej firmy zajmującej się projektowaniem infrastruktury szynowej oraz polskiej firmy TransEko) i wniosków płynących z prac nad nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy – kluczowego dokumentu, który przesądza o zagospodarowaniu przestrzennym miasta i jego dalszym rozwoju”.

Łączymy Pragę z centrum. Za ponad dwa lata powstanie most pieszo-rowerowy. Rozbudujemy także metro w prawobrzeżnej części Warszawy. Praski odcinek M3 znacznie ułatwi podróżowanie mieszkańcom dużych osiedli na Gocławiu, Grochowie i Kamionku” – wyjaśnia prezydent Trzaskowski.

Będą kolejne odcinki metra

Wkrótce dowiemy się, jakie są dalsze plany na rozwój systemu metra w Warszawie. Trwają prace nad rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie „Studium rozwoju systemu metra w Warszawie”. W złożonej dokumentacji przetargowej oferenci zobligowani byli do oszacowania kosztów i korzyści różnych wariantów przebiegu metra, co ma stanowić podstawę w wyborze przebiegu kolejnych linii i ostatecznego kształtu sieci metra w stolicy.

Autor: Agata Sumara

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz