Sektorkolejowy » Grupa ZUE przedstawiła wstępne wyniki finansowe za I. półrocze 2022r.

Grupa ZUE przedstawiła wstępne wyniki finansowe za I. półrocze 2022r.

pzez Adrian

Zarząd ZUE S.A. poinformował, iż w związku z zakończeniem w dniu 27 lipca 2022 r. procesu agregacji danych finansowych ZUE realizowanego na potrzeby przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej ZUE za I. półrocze 2022 roku, podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za ww. okres.

Wstępne wyniki finansowe Grupy ZUE za I. półrocze 2022 r. (w nawiasie dane za I. półrocze 2021 r.):

– przychody ze sprzedaży: 373,2 mln zł (362,4 mln zł),

– zysk brutto na sprzedaży: 21 mln zł (10 mln zł),

– zysk na działalności operacyjnej: 8,9 mln zł (1,9 mln zł),

– zysk netto: 9,6 mln zł (0,7 mln zł).

Wstępne wyniki finansowe ZUE za I. półrocze 2022 r. (w nawiasie dane za I. półrocze 2021 r.):

– przychody ze sprzedaży: 334 mln zł (332,2 mln zł),

– zysk brutto na sprzedaży: 15,9 mln zł (7,7 mln zł),

– zysk na działalności operacyjnej: 6,5 mln zł (1,8 mln zł),

– zysk netto: 8 mln zł (1,1 mln zł).

W I. półroczu 2022 roku Grupa ZUE wypracowała marżę brutto na sprzedaży w wysokości 5,6%, co stanowi poprawę w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku (I. półrocze 2021 r. – 2,8%). Spółka wypracowała marżę brutto na sprzedaży w wysokości 4,8% (I. półrocze 2021 r. – 2,3%). Marża brutto ZUE w okresie I. kwartału 2022 r. wyniosła 5,2%, Grupy ZUE – 5,4%.

Na koniec I. półrocza 2022 roku poziom środków pieniężnych ZUE w kasie wyniósł 55,3 mln zł.

Spółka informuje, iż na moment publikacji niniejszego raportu bieżącego, spółki z Grupy Kapitałowej ZUE posiadają portfel zamówień o wartości ok. 1,4 mld zł (portfel zamówień na dzień publikacji raportu za I. półrocze 2021 r. wynosił ok. 1,2 mld zł). ZUE aktywnie składa oferty w przetargach na rynku miejskim i kolejowym, również poza granicami kraju.

ZUE informuje, iż proces rewizji finansowej dla sprawozdania za I. półrocze 2022 r. pozostaje w toku i powyższe wstępne wyniki finansowe mogą ulec zmianie. Szczegółowe informacje o posiadanym portfelu zamówień oraz ostateczne wyniki finansowe zostaną przekazane w raporcie Spółki oraz Grupy Kapitałowej ZUE za I. półrocze 2022 roku.

Źródło: bankier.pl
Fot. Jan Bytnar

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz