Sektorkolejowy » Gliwice i Katowice połączy druga para torów kolejowych

Gliwice i Katowice połączy druga para torów kolejowych

pzez Adrian

3 grudnia podpisana została umowa na studium wykonalności dla zadania obejmującego budowę drugiej pary torów na trasie Gliwice–Katowice, która oddzieli ruch dalekobieżny od aglomeracyjnego i usprawni podróżowanie po obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM).

Koszty i efekty budowy nowej infrastruktury

Sygnatariuszami umowy są przedstawiciele Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i PKP PLK S.A. jako strony zamawiającej oraz TPF sp. z o.o., która ma opracować studium wykonalności do 2023 r. za około 4 mln zł. Dokumantacja będzie podstawą do określenia zakresu projektu, efektów jego realizacji i szacowania kosztów przedsięwzięcia.

Budowa dodatkowych torów na linii kolejowej nr 137 pomiędzy Gliwicami i Katowicami jest jednym z etapów budowy Kolei Metropolitalnej. Inwestycja ta ma przede wszystkim zwiększyć przepustowość na jednej z najpopularniejszych tras w regionie oraz możliwość uruchomienia przejazdów na terenie GZM z częstotliwością co kilkanaście minut.

Projekt ten będzie poniekąd realizacją po ponad 30 latach planów budowy tzw. KRR, czyli Kolejowego Ruchu Regionalnego na wydzielonej parze torów, niedokończonej na przełomie lat 80. i 90. XX w. Tyle, że już w najnowszych technologiach i z uwzględnieniem oczekiwań mobilnościowych XXI w.”.

Wojciech Dinges, zastępca dyrektora Departamentu Komunikacji i Transportu GZM

GZM stawia na transport szynowy

Poza rozwojem transportu kolejowego zarząd GZM chce także usprawnić komunikację tramwajową, która w obecnym kształcie nie odpowiada potrzebom mieszkańców, a niejednokrotnie podróż tramwajem na tej samej trasie co podróż autobusem, trwa dłużej. Wynika to m.in. brak priorytetu przejazdu tramwajem przez skrzyżowania czy nieprawidłowy układ drogowy powodujący blokowanie torowisk przez samochody.

Zlecono więc opracowanie szczegółowej analizy w zakresie optymalizacji dla linii tramwajowych nr 6, 7 i 15, przejeżdżających przez Bytom, Chorzów, Świętochłowice, Katowice i Sosnowiec. Koszt tych opracowań to ponad 5 mln zł.

Ponadto GZM wnioskuje o dofinansowanie dla 13 projektów w ramach programu Kolej Plus. W projektach uwzględniono zarówno odtworzenie zlikwidowanych linii kolejowych, jak też budowę dodatkowych torów, modernizację, budowę nowych przystanków kolejowych. Łączy koszt wszystkich zadań to ponad 1,5 mld zł.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

GZM z siedzibą w Katowicach skupia 41 miast i gmin znajdujących się na obszarze o powierzchni 2,5 tys. km2., zamieszkiwanych przez 2,3 mln mieszkańców. Działa w niej 240 tys. firm i przedsiębiorstw, łącznie wytwarzających około 8% krajowego PKB.

Ustawa, na podstawie której działa metropolia, określa m.in. listę zadań, którymi się zajmuje. Są to zadania z zakresu transportu publicznego, rozwoju społeczno-gospodarczego, kształtowania ładu przestrzennego i promocji. GZM jest pierwszą metropolią w Polsce, realizującą zadania ustawowe od 1 stycznia 2018 r.

Autor: Agata Sumara
Fot. Fot. R.Neumann/UM Gliwice

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz