Sektorkolejowy » Duże projekty to ogromna szansa dla polskiej kolei. Inwestycje infrastrukturalne pozwalają rozwijać całą gospodarkę

Duże projekty to ogromna szansa dla polskiej kolei. Inwestycje infrastrukturalne pozwalają rozwijać całą gospodarkę

pzez Damian

W dniach 19-21 października 2022 r. w Krynicy-Zdroju odbyło się międzynarodowe wydarzenie łączące politykę, świat nauki oraz biznes – „Krynica Forum ’22 – Wzrost i Odbudowa”. Przez 3 dni dyskutowano o aktualnie kluczowych wyzwaniach społecznych dla Polski, Europy oraz Świata.

Rozmowy podczas konferencji „Krynica Forum ’22 – Wzrost i Odbudowa” odbywały się w ramach 5 ścieżek tematycznych:

  • Bezpieczeństwo i Geopolityka
  • Gospodarka Zmiany
  • Energia i Klimat
  • Społeczeństwo Przyszłości
  • Trendy Zdrowia

Na 6 scenach zorganizowano aż 102 panele tematyczne, na których poruszano kwestie związane z biznesem, polityką czy też nauką w kontekście bezpieczeństwa oraz funkcjonowania społeczeństwa i państwa. W wydarzeniu wzięli udział m.in. naukowcy, politycy, eksperci z różnych dziedzin. Wyjątkowym gościem był Prezydent RP Andrzej Duda, który objął patronatem to wydarzenie.

Prelegenci Krynica Forum ’22 głównie skupili się na sprawach związanych z bezpieczeństwem i geopolityką w kontekście trwającej wojny na Ukrainie oraz jej skutkach. Dominowały wyzwania dotyczące energetyki, zabezpieczenia w surowce energetyczne oraz bezpieczeństwa żywnościowego.

Wielkie inwestycje infrastrukturalne w Polsce

Aktualnie Polska to ogromny plac budowy. Modernizacja infrastruktury kolejowej pozwala walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym w różnych regionach naszego państwa.

„Polska, ze względu na swoje centralne położenie, to jeden z najważniejszych punktów na mapie transportowej Europy.  Aby mogła rozwijać się równomiernie, każdy region musi mieć dostęp do wysokiej jakości infrastruktury. Bez efektywnego systemu transportowego w Polsce trudno będzie zapewnić sprawną obsługę potrzeb gospodarczych Unii Europejskiej i państw naszego regionu” – podkreślał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Aktualnie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują Krajowy Program Kolejowy, którego łączna wartość wynosi niemal 77 mld zł. Zakres tego projektu inwestycyjnego obejmuje więcej niż 240 projektów na 9 tys. km torów. Jego realizacja pozwoli usprawnić ruch kolejowy w aglomeracjach, poprawić warunki przewozu towarów oraz podnieść standard podróży pasażerskich na trasach regionalnych. Polska kolej ma stawać się coraz bardziej atrakcyjna również dzięki rozwijaniu spójnej sieci kolejowej dużej prędkości.

„Sprawna realizacja wielkich inwestycji infrastrukturalnych to najistotniejszy element polityki transportowej Polski, polityki zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju” – dodał Andrzej Adamczyk.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ministra Adamczyka na kolei realizowane są przedsięwzięcia o wartości ponad 48 mld zł. Obejmują m.in. następujące trasy:

  • polski odcinek Rail Baltica
  • E-20 Warszawa–Poznań
  • E-65 Katowice–Zebrzydowice
  • E-59 Poznań–Szczecin

Dążymy do harmonijnego rozwoju naszej sieci połączeń komunikacyjnych, tak aby uwzględniała ona nie tylko bieżące potrzeby, lecz stanowiła również uniwersalną odpowiedź na sytuacje kryzysowe. Chcemy zdefiniować priorytety sieci TEN-T na najbliższe dziesięciolecia, aby zapewnić stabilność planowania inwestycji. Z tego powodu intensywnie rozwijamy ciągi transportowe na osi północ-południe, które przez wiele lat były zaniedbywane” – podkreślał Andrzej Adamczyk.

Remontowane są również stacje i przystanki kolejowe.

„Dodatkowo remontowane są stacje i budowane nowe przystanki, które zapewniają lepszy dostęp do kolei. – Poprawie dostępu do kolei służą nie tylko modernizacje linii kolejowych, ale także osobne programy, jak np. „Rządowy Program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”. Na ten cel przeznaczono 1 mld zł. Środki zostaną wykorzystane m.in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych, a także sfinansowanie prac związanych z dostępnością miejsc parkingowych dla pasażerów” – powiedział Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Modernizacja polskiej sieci komunikacyjnej

Realizacja dużej części przedsięwzięć z programu kolejowego nabiera rozpędu. Inwestycji na linii Warszawa – Białystok wkroczyła w ostatni etap.

„W przyszłym roku będziemy aplikować o środki na realizację inwestycji na odcinku Białystok–Ełk, a następnie na modernizacje trasy Ełk–Trakiszki, czyli do granicy państwa. Kraje bałtyckie również rozpoczęły realizacje inwestycji w ramach Rail Baltica. Dlatego można spodziewać się, że w 2028 roku, a najpóźniej w 2029 roku cała trasa od Tallina do Warszawy będzie przejezdna” – powiedział Ireneusz Merchel.

Duże nakłady finansowe są przeznaczane na inwestycje we wschodniej części Polski. Odtwarzane i modernizowane są linie kolejowe. Okoliczni mieszkańcy wykazują duże zainteresowanie podróżowaniem pociągami. Dzięki licznym inwestycjom kolejowym przywrócono także wiele połączeń w woj. dolnośląskim, woj. świętokrzyskim oraz na Podkarpaciu.

Z polskich doświadczeń dotyczących realizowania dużych inwestycji infrastrukturalnych chcą korzystać inni

Jak informuje minister Andrzej Adamczyk przedstawiciele polskich spółek kolejowych czy też GDDKiA są bardzo chętnie zapraszani przez władze innych krajów, np. Czech – po to, żeby dzielić się z nimi zdobytą wiedzą i doświadczeniami zakresie sprawnej realizacji inwestycji infrastrukturalnych z uwzględnieniem czynników środowiskowych oraz innych aspektów zrównoważonego rozwoju.

„Rozwój transportu musi być zrównoważony i prowadzony z dbałością o środowisko. Infrastruktura przyszłości musi być przyjazna środowisku, inteligentna oraz elastyczna. Cieszę się, że Polska jest dobrym przykładem na rozwój sieci komunikacyjnej” – podkreślał Young Tae Kim, sekretarz generalny Międzynarodowego Forum Transportu.

Cyfryzacja w branży kolejowej, polsko-czeska współpraca

Podczas spotkania Rady Europejskich Ministrów Transportu Andrzej Adamczyk, polski Minister Infrastruktury oraz Ctirad Klimanek, partner zarządzający platformą RAILVIS.com rozmawiali o cyfryzacji w branży kolejowej. Wydarzenie odbyło się 21 października br. (więcej pisaliśmy o nim TUTAJ oraz TUTAJ). RAILVIS.com to międzynarodowa kolejowa platforma cyfrowa, która łączy rynek kolejowy w całej Europie i jest liderem w cyfryzacji procesów kolejowych. Pozwala połączyć potrzeby wszystkich europejskich firm transportu kolejowego takie jak sprzedaż, leasing bądź wynajem lokomotyw, wagonów oraz kontenerów i udostępnianie wolnych przejazdów lokomotyw tzw. luzów. Nowe funkcjonalności platformy będą dotyczyły budowy infrastruktury kolejowej, RAILVIS.com ściśle współpracuje nad rozwiązaniami, które pozwolą zautomatyzować procesy z polską firmą FACtech.

Ctirad Klimanek w rozmowie z Andrzejem Adamczykiem

Autor: Damian Malesza
Fotografia główna: Ministerstwo Infrastruktury

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz