Sektorkolejowy » Dolnośląskie: Kolej wróci do Złotoryi

Dolnośląskie: Kolej wróci do Złotoryi

pzez Damian

Mieszkańcy Złotoryi po latach znów skorzystają z kolei. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę o wartości ponad 210 mln zł na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania „Rewitalizacja odcinka Legnica – Złotoryja – Jerzmanice-Zdrój w celu włączenia Złotoryi oraz powiatu złotoryjskiego do sieci regionalnego wojewódzkiego transportu kolejowego”. Inwestycja realizowana jest z Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r.

Remont linii Legnica – Złotoryja – Jerzmanice-Zdrój włączy powiat złotoryjski do sieci kolejowej. Trasa, wykorzystywana obecnie wyłącznie w ruchu towarowym, po ok. 20 latach zostanie ponownie przystosowana do połączeń pasażerskich.

Rządowy program Kolej + umożliwia powrót kolei do mniejszych miast i miejscowości. Mieszkańcy Dolnego Śląska, w tym Złotoryi po latach znów skorzystają z połączeń pasażerskich. Sprawniejszy transport sprzyja rozwojowi gospodarczemu regionów oraz przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców – powiedział Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

Efektem realizowanych inwestycji z Kolej + w woj. dolnośląskim będzie przywrócenie po latach połączeń kolejowych do Złotoryi i Bogatyni, a także usprawnienie połączeń  w aglomeracji wrocławskiej. Jako zarządca infrastruktury kolejowej dążymy do tego, aby z regionalnych połączeń kolejowych mogła skorzystać jak największa liczba mieszkańców – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Zrewitalizowana linia nr 284 Legnica – Złotoryja – Jerzmanice-Zdrój zapewni przejazdy z prędkością do 120 km/h. Dla sprawnych przejazdów na ponad 24 km szlaku wymieniony będzie tor i zmodernizowana sieć trakcyjna. Szacuje się, że czas przejazdu ze Złotoryi do Wrocławia zajmie ok. 1 godz. 10 min, a ze Złotoryi do Legnicy ok.17 minut.

Mieszkańcy Legnicy wsiądą do pociągów z nowego przystanku – Legnica Zachodnia. Dobrą obsługę zapewnią przebudowane stacje Złotoryja i Jerzmanice-Zdrój. Perony zostaną wyposażone w wiaty oraz ławki. Czytelne oznakowanie zapewni dobrą orientację w podróży. Oświetlenie ułatwi przejazdy po zmroku.

Przebudowane zostaną skrzyżowania kolejowo drogowe i zwiększy się poziom ich zabezpieczeń.  Sprawne i bezpieczne podróże zapewnią również nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały dziś umowę z INFRAKOL SP.  Z O.O. SP. K., o wartości ponad 210 mln zł brutto na zaprojektowanie i wykonanie robót budowalnych dla zadania „Rewitalizacja odcinka Legnica – Złotoryja – Jerzmanice-Zdrój w celu włączenia Złotoryi oraz powiatu złotoryjskiego do sieci regionalnego wojewódzkiego transportu kolejowego”. Zakończenie wszystkich prac zaplanowane jest w 2026 roku.

Kolej + na Dolnym Śląsku

Z Programu Kolej Plus do realizacji w województwie dolnośląskim zakwalifikowano 3 projekty. W ramach tych inwestycji, oprócz rewitalizacji linii kolejowej Legnica – Złotoryja – Jerzmanice-Zdrój, zaplanowano prace na linii Legnica – Środa Śląska – Wrocław (projekt „Budowa bazowej infrastruktury do uruchomienia Wrocławskiej Kolei Metropolitalnej. Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska – Wrocław”) oraz rewitalizację trasy Zgorzelec – Bogatynia.

Program Kolej+ zaplanowano do realizacji do 2029 r. Jego realizacja wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów. Będący pod egidą Ministerstwa Infrastruktury Program jest wart ok. 13,3 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 2 mld środki jednostek samorządu terytorialnego. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego.

Źródło: PKP PLK S.A.

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz