Sektorkolejowy » DB: największy program infrastrukturalny na rzecz wydajności i jakości

DB: największy program infrastrukturalny na rzecz wydajności i jakości

pzez Damian

DB zaprezentowała wczoraj w Berlinie po raz pierwszy swoją nową spółkę zależną DB InfraGO AG. Nowa spółka uruchomi najbardziej kompleksowy program odnowy i modernizacji sieci kolejowej i stacji.

Główny nacisk położono na istniejącą sieć i stacje. Finansowanie niezbędnych prac zostało już zabezpieczone na lata 2024 i 2025. Uczestnicy wydarzenia inauguracyjnego w Berlinie dowiedzieli się o konkretnych działaniach, które mają zostać wdrożone do 2030 roku na siedmiu stoiskach rynkowych:

  • Do 2030 r. DB InfraGO całkowicie odnowi ponad 4000 kilometrów intensywnie użytkowanych torów, połączonych w 40 korytarzy o wysokiej wydajności.
  • DB InfraGO stopniowo zmodernizuje około 25 000 kilometrów torów w sieci naziemnej, dzięki czemu poprawi się także stan obiektów w tym obszarze.
  • DB InfraGO chce całościowo przekształcić stacje w atrakcyjne dworce przyszłości. Mają one stać się węzłami mobilności i wizytówkami miast i gmin.
  • DB InfraGO szybko zwiększa przepustowość i efektywność istniejącej sieci, między innymi dzięki dodatkowym punktom przesiadkowym, większej liczbie możliwości wyprzedzania pociągów i dodatkowym sygnałom w celu zmniejszenia odstępów blokowych między pociągami. 
  • DB InfraGO planuje cyfryzację wielu kolejnych linii do 2030 roku, zwiększając tym samym przepustowość istniejącej infrastruktury.
  • DB InfraGO buduje pilnie potrzebne obiekty usługowe do przygotowania i kontroli przejazdów pociągów, w szczególności bocznic, a także rozbudowuje istniejące obiekty. 
  • DB InfraGO tworzy nową przepustowość poprzez rozbudowę, przebudowę i elektryzację linii w celu stopniowej realizacji Deutschlandtakt.

Richard Lutz, Prezes Zarządu DB, wyjaśnia: „Doświadczamy największego punktu zwrotnego dla kolei w Niemczech od czasu reformy kolei. Infrastruktura kolejowa jest zbyt stara, zbyt podatna na awarie i w wielu miejscach osiągnęła swoje granice. Pokazuje to również raport o stanie sieci, który przygotowaliśmy na 2022 rok. Wpływ operacyjny na ludzi i gospodarkę jest ogromny. Aby odwrócić ten trend spadkowy, współpracujemy z niemieckim rządem w celu odnowienia zarówno sieci kolejowej, jak i stacji.”

Volker Wissing, federalny minister ds. cyfrowych i transportu, podsumowuje: „Po raz pierwszy InfraGO ma w swoim statucie konkretne cele leżące w interesie publicznym, a dzięki tak zwanemu Infraplanowi tworzymy również instrument, który wspiera te cele konkretnymi działaniami. Wyznaczyliśmy sobie ambitne cele, ponieważ traktujemy sytuację bardzo poważnie. Wiemy, jak bardzo klienci są niezadowoleni z kolei i bardzo dobrze to rozumiemy. Dlatego naszym zadaniem jest po prostu praca nad ambitnymi planami szybkiej poprawy sytuacji.

Źródło: railmarket.com
Fot. DB InfraGO AG

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz