Sektorkolejowy » Budowa centrum przesiadkowego w Gliwicach na finiszu. Koszt inwestycji to 200 mln zł

Budowa centrum przesiadkowego w Gliwicach na finiszu. Koszt inwestycji to 200 mln zł

pzez Adrian

Nowoczesny kompleks powstaje po północnej stronie dworca PKP. Będzie łączył transport kolejowy z systemem stacji autobusów miejskich, regionalnych i międzynarodowych oraz infrastrukturą rowerową. Centrum przesiadkowe w Gliwicach ma zostać oddane do użytku w grudniu br.

Priorytetowa inwestycja, a w przyszłości wizytówka miasta Gliwice

Budowa centrum przesiadkowego w Gliwicach to jedno z największych przedsięwzięć tego typu na południu Polski. Jego najbardziej charakterystycznym elementem jest zadaszenie główne, które pokryto prawie tysiącem paneli fotowoltaicznych – ta część inwestycji jest już gotowa do październikowych odbiorów przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Państwową Straż Pożarną. Niedawno na słupach zadaszeń zainstalowano urządzenia służące do gaszenia pożaru. Zakończono już wszystkie prace budowlane i instalacyjne w tej części kompleksu. Ponadto kilkanaście dni temu  na peronach pod zadaszeniem miały miejsce testy przejazdów autobusów komunikacji miejskiej.

Budynek główny centrum przesiadkowego jest przygotowany do niezbędnych odbiorów

Roboty budowlane i inwestycyjne zakończyły się także w budynku głównym gliwickiego centrum przesiadkowego. Zamontowano wyposażenia pomieszczeń sanitarnych i pomieszczeń dozoru oraz meble w pomieszczeniach gastronomicznych. Przetestowano także instalacje systemów sygnalizacji pożaru, kontroli dostępu oraz monitoringu. Tak samo, jak w przypadku zadaszenia – obiekt jest gotowy do październikowych odbiorów przez Państwową Inspekcje Sanitarną oraz Państwową Straż Pożarną. Na przeprowadzenie tych samych procedur oczekują również  budynek pomocniczy z pomieszczeniami przeznaczonymi pod wynajem i nowy tunel podziemny z trawelatorem – ruchomym chodnikiem w wyjściu nr 2.

Przy murach oporowych, które okalają teren kompleksu, zamontowano już drewniane okładziny. Ponadto zakończył się montaż ostatnich płyt betonowych i listew oświetleniowych. Trwa układanie nawierzchni wokół zabytkowej wieży ciśnień, która przeszła rewitalizację. Równolegle wykonawca inwestycji zajmuje się pracami związanymi z połączeniem centrum przesiadkowego z ul. Kolberga – będą z niego korzystali piesi oraz rowerzyści. Na pochylni, która znajduje się od strony północnej, wzdłuż muru oporowego ułożono już m.in. nawierzchnię z płyt betonowych i przygotowano podbudowę pod ścieżkę rowerową. Obiekt jest przygotowywany do obiorów przez PSP i Sanepid.

Na terenie całego kompleksu zamontowano lampy oświetleniowe. Trwa układanie ścieżek rowerowych oraz chodników od strony północnej i zachodniej. Zainstalowano również nowe pompy na sieci kanalizacji deszczowej.

Wykonawstwo i koszt inwestycji w Gliwicach

Budowa centrum przesiadkowego w Gliwicach jest realizowana przez konsorcjum firm: Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego SA i Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA. Wartość tego przedsięwzięcia to ok. 200 mln zł. Należy podkreślić, że miasto Gliwice pozyskało na ten cel 129,5 mln zł ze środków unijnych. Planowany termin uruchomienia kompleksu to grudzień br.

Co dzieje się po południowej stronie dworca kolejowego?

Na prawie gotowej ul. Zwycięstwa ustawiono donice pod przyszłe nasadzenia. Trwają także prace na ul. Bohaterów Getta Warszawskiego. Są związane  z przekładką uzbrojenia podziemnego i budową nowych sieci. Roboty budowlane są realizowane przy utrzymanym ruchu samochodów i autobusów miejskiej komunikacji. Na placu Piastów układane są posadzki na wyspie. Ponadto wykopy na odcinku ul. Jagiellońskiej objęły już drugi pas jezdni.

Aktualny termin zakończenia wszystkich działań po południowej stronie dworca PKP przez wykonawcę, którym jest firma Eurovia Polska S.A. to lipiec 2023 r. Na stronie internetowej UM w Gliwicach możemy przeczytać, że:

„Na przesunięcie pierwotnie wyznaczonej daty finału inwestycji (koniec 2022 roku) złożyły się m.in. długotrwałe prace związane z systematyczną wymianą przestarzałej lub kolidującej ze sobą infrastruktury, wchodzącej w skład gęstej sieci uzbrojenia podziemnego. Podczas wykopów terenowych często ujawniano niezinwentaryzowane i nieujawnione w dokumentacji obiekty, wymagające uzyskania od właściwego gestora sieci dodatkowych zgód i pozwoleń. Także pandemia koronawirusa i wojna na Ukrainie miały ogromny wpływ na ceny i terminowość prac i dostaw koniecznych materiałów budowlanych. Wskutek tych wszystkich okoliczności koszt inwestycji finansowanej w całości z budżetu miasta sięga obecnie ok. 46 mln zł”.

Autor: Damian Malesza
Fot. R. Neumann / arch. UM w Gliwicach

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz