Sektorkolejowy » Baza utrzymaniowo-naprawcza pojazdów kolejowych w Radomiu – przetarg

Baza utrzymaniowo-naprawcza pojazdów kolejowych w Radomiu – przetarg

pzez Adrian

Koleje Mazowieckie ogłosiły przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie bazy utrzymaniowo-naprawczej pojazdów kolejowych w Radomiu. Na zbudowanie obiektu wybrany w postępowaniu wykonawca będzie miał 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.

Planowany w Radomiu obiekt obejmuje budowę sekcji dla dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) w zakresie wykonania przeglądów w poziomach utrzymania P1-P2 i napraw bieżących wraz z obsługą myjni przejazdowej sezonowej.

Parametry pojazdów kolejowych przeznaczonych do eksploatacji w punkcie utrzymania są następujące: długość pojedynczego pojazdu – max. 47 m, wysokość – max. 4,4 m, minimalny promień łuku toru – 100 m (eksploatacyjny – 150 m), wysokość podłogi w strefie wejścia do pojazdu – 780 mm.

W zakresie poziomu utrzymania P1 w nowej bazie mają być wykonywane czynności sprawdzające lub monitoring, dokonywane przed wyjazdem pojazdów z sekcji na linię lub po zjeździe z trasy. Niektóre z czynności będą wykonywane przez pracowników przewoźnika, a inne przy użyciu automatycznych urządzeń pokładowych lub przytorowych. Poziom utrzymania P2 ma zapewnić możliwość wykonania czynności, które zapobiegają przekroczeniom limitów zużycia, wykonywane są na specjalistycznych stanowiskach, w przerwach między planowaną eksploatacją pojazdów.

Inne funkcje, jakie ma zapewnić nowy obiekt, to m.in.: mycie z zewnątrz pojazdów w myjni przejezdnej, zabezpieczenie podwozi pojazdów przed obladzaniem, sprzątanie wnętrza pojazdów, postój na torach postojowych i odstawczych, obrządzanie pojazdów.

Przewidziano także: budowę warsztatu pneumatycznego, elektrycznego oraz mechanicznego, umożliwiających wykonanie podstawowych czynności kontrolnych i napraw podzespołów; miejsce na sprężarkownię i kotłownię, zbiornik wodny, zbiornik na materiały niebezpieczne i odpady komunalne; budynek administracyjno-socjalny wraz z salą konferencyjno-szkoleniową; magazyn zapewniający ciągłość dostaw materiałów na stanowiska przeglądowe i naprawcze.

Obsługa manewrowa pojazdów wewnątrz punktu utrzymania ma być realizowana poprzez akumulatorowy podjazd dwudrogowy z wyposażeniem sprzęgającym, charakteryzującym się mobilnością i łatwością w manewrowaniu w ograniczonej przestrzeni.

Na wybór oferty największy wpływ będzie mieć cena – 90%. Oceniana będzie również gwarancja jakości na wykonane prace, przy czym zamawiający wymaga min 5-letniej gwarancji. Oferty zainteresowanych realizacją zamówienia będą przyjmowane do 5 lipca.

Baza ma powstać na terenie przy ul. Mazowieckiego w Radomiu.

Autor: Agata Sumara
Fot. Materiały własne

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz