Sektorkolejowy » ART In Energy współpracowała przy budowie zaplecza technicznego dla Kolei Małopolskich

ART In Energy współpracowała przy budowie zaplecza technicznego dla Kolei Małopolskich

pzez Damian

Nowoczesne obiekty wraz z infrastrukturą towarzyszącą pozwolą na wykonywanie napraw bieżących i awaryjnych oraz przeglądów okresowych pojazdów. Umożliwią także prowadzenie bieżących prac serwisowych w taborze kolejowym krakowskiego przewoźnika. Inwestycja kosztowała ponad 92 mln zł, z czego 64 mln zł stanowiła dotacja z funduszy unijnych przyznana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. Całość została przekazana do użytku w styczniu tego roku.

– Prowadziliśmy prace związane zarówno z siecią trakcyjną, jak i z elektroenergetyką nietrakcyjną. Nasze brygady działały w Krakowie od połowy października 2021 r., ale warto wspomnieć, że Biuro Projektowe ART In Energy od listopada 2020 r. przygotowywało dokumentację obejmującą cały zakres naszych prac – podkreśla Andrzej Nowak, kierownik robót.

W ramach zadania wybudowano sieć trakcyjną typu C95-C na terenie obiektu oraz w hali napraw zaplecza technicznego (wywieszono ok. 4500 m sieci trakcyjnej, ok. 2000 m liny uszynienia grupowego, posadowiono 120 fundamentów palowych dla słupów i odciągów, zamontowano 82 konstrukcje wsporcze indywidualne i 3 konstrukcje wsporcze bramkowe).

Ciekawym elementem projektu było zrealizowanie nowoczesnego systemu sterowania odłącznikami sieci trakcyjnej.  Jak wyjaśnia A. Nowak – W skład systemu wchodzi m.in. zdalne sterowanie odłącznikami oraz sygnalizacja obecności napięcia na poszczególnych sekcjach sieci trakcyjnej.  Wykonana zostały również ochrona przeciwporażeniowa poprzez wybudowanie uszynienia grupowe w układzie otwartym, mające na celu zwiększenia bezpieczeństwa.

Roboty w zakresie elektroenergetyki nietrakcyjnej obejmowały wykonanie wnętrzowej stacji transformatorowej SN 15/0,4 kV oraz przyłącza kablowego 15 kV zasilającego zabudowaną stację transformatorową. Ponadto usunięto istniejące linie kablowe będące w kolizji z infrastrukturą realizowanej inwestycji, zabudowano rozdzielnię SN oraz rozdzielnię NN w budynku hali zaplecza technicznego, wykonano system elektrycznego ogrzewania rozjazdów, oświetlenie zewnętrzne obiektu, system gniazd do ogrzewania składów oraz zasilanie zewnętrznych urządzeń technologicznych zaplecza technicznego taboru.

– Dla nas szczególnie istotna była wielobranżowość całej realizacji: jednoczesna budowa torowiska, konstrukcji hali, SRK, dróg dojazdowych i sieci trakcyjnej. Tak rozległe zadanie wymagało ciągłej współpracy z innymi firmami w celu skoordynowania działań. Kolejny raz pokazaliśmy, że jako podwykonawca potrafimy sobie radzić w złożonym infrastrukturalnym środowisku i we współpracy z generalnym wykonawcą, którym w tym przypadku było konsorcjum utworzone przez Budimex i KZN Rail. Warto też podkreślić, że ART In Energy zaczyna się specjalizować w realizacji innowacyjnych rozwiązań kolejowych.

ART In Energy sp. z o.o. powstała w marcu 2017 r. Spółka jest podwykonawcą dla dużych firm realizujących kontrakty kolejowe na zlecenie narodowego zarządcy infrastruktury kolejowej. ART In Energy nie tylko odpowiada za bezpośrednie wykonawstwo sieci trakcyjnej, lecz także świadczy usługi związane z projektowaniem w zakresie szeroko rozumianej branży elektroenergetyki kolejowej: sieci trakcyjnej, elektroenergetyki do 15 kV i oświetlenia. Zajmuje się również utrzymaniem sieci.

Spółka pracowała m.in. przy budowie sieci na linii kolejowej nr 8 na odcinku Warka–Radom, sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 68 (odcinek Lublin–Stalowa Wola), wiaduktu nad torami PKP wraz z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 674 w mieście Sokółka i niezbędną infrastrukturą techniczną.

Źródło: informacje prasowe

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz