Sektorkolejowy » Aktualne wyzwania w sektorze transportu intermodalnego

Aktualne wyzwania w sektorze transportu intermodalnego

pzez Damian

W piątek 26 maja br. Hupac zorganizował w piątek coroczne Forum Intermodalne w Lugano. W wydarzeniu uczestniczyło ok. 200 uczestników z ponad 15 krajów europejskich, a także wielu wybitnych prelegentów z branży żeglugowej, dostawców usług logistycznych, operatorów intermodalnych, operatorów terminali, operatorów kolejowych, polityków oraz instytucji.

Celem Forum Intermodalnego w Lugano było podkreślenie potrzeb transportu multimodalnego w dzisiejszym niestabilnym świecie. Szczególną uwagę poświęcono infrastrukturze, usługom transportowym oraz integracji międzynarodowej w odniesieniu do europejskich celów w zakresie zmian klimatu.

Michail Stahlhut, CEO Hupac Group, zaznaczył, że transport intermodalny mierzy się aktualnie z bezprecedensową liczbą negatywnych czynników zewnętrznych oraz stagnacją. Wskazał pięć z nich:

  • sektory energochłonne, takie jak stal, chemikalia i papier, znajdują się pod presją wysokich kosztów energii w Europie
  • wysokie koszty energii oraz te związane z eksploatacją kolei wynikające z wojny na Ukrainie
  • istotnym punktem jest także krytyczna sytuacja na sieci kolejowej związana z wąskimi gardłami oraz trwającymi pracami budowlanymi, zwłaszcza w Niemczech
  • konsekwentnie spadająca jakość świadczonych usług kolejowych, która ma ogromny wpływ na sytuację międzynarodową
  • silna presja konkurencyjna ze strony transportu drogowego

Ponadto powiedział: „Wszystkie te czynniki łączą się, tworząc toksyczny koktajl, który wymaga pilnych działań od nas wszystkich”.

Sugeruje on, że aby powstrzymać odwrotne przesunięcie modalne, transport intermodalny potrzebuje stabilnej i niezawodnej sieci kolejowej. Następnie należy kontynuować pracę na rzecz stabilności korytarza północ-południe, jako warunku wstępnego dla przesunięcia modalnego. Na przykład konieczne jest wsparcie linii przebiegającej przez Francję, by przezwyciężyć wąskie gardło w dolinie Renu.

Na zakończenie powiedział, że krok po kroku wszyscy gracze, wraz z klientami, partnerami oraz odpowiednimi instytucjami politycznymi, podążają drogą intermodalną.

Autor: Damian Malesza
Źródło: railmarket.com
Fot. Hupac

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz