Sektorkolejowy » 160 km/h z jednym maszynistą

160 km/h z jednym maszynistą

pzez Damian

Minister Infrastruktury podpisał 20 października 2023 r. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji. Zakres zmian obejmuje m.in. zagadnienie dotyczące stosowania jednoosobowej obsługi trakcyjnej (jeden maszynista w kabinie) do prędkości 160 km/h (zamiast dotychczasowych 130 km/h) bez systemu ERTMS/ETCS.

Nowe przepisy obejmują ponadto zmiany w zakresie realizacji linii kolei dużych prędkości, m.in. dając możliwość projektowania i budowania nowych linii kolejowych bez semaforów z prowadzeniem ruchu kolejowego wyłącznie w oparciu o system ERTMS/ETCS poziomu 2.

Rozporządzenie zostało skierowane 23 października 2023 r. do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od publikacji. Przewoźnicy kolejowi i zarządcy infrastruktury będą zobowiązani dostosować swoje przepisy wewnętrzne do przepisów ww. rozporządzenia w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia jego wejścia w życie.

Źródło: gov.pl
Fot. Dominika Szpakowska

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz