Sektorkolejowy » 10,8 mln zł zysku netto – Torpol publikuje wstępne wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2024 r.

10,8 mln zł zysku netto – Torpol publikuje wstępne wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2024 r.

pzez Adrian

We wtorek 7 maja br. zarząd Torpolu udostępnił szacunkowe wyniki finansowe za okres pierwszych 3 miesięcy br.

W pierwszym kwartale 2024 r. Grupa Kapitałowa Torpol osiągnęła następujące wyniki finansowe (w nawiasie podano wyniki za analogiczny okres w ub. r.):

▪ przychody netto ze sprzedaży: 260,5 mln zł (212,5 mln zł)

▪ zysk brutto ze sprzedaży: 20 mln zł (21,5 mln zł)

▪ zysk z działalności operacyjnej: 7,5 mln zł (12,3 mln zł)

▪ zysk netto: 10,8 mln zł (14,4 mln zł)

▪ środki pieniężne oraz ich ekwiwalenty: 372,9 mln zł na 31 marca 2024 br. wobec 516 mln zł – stan na 31 grudnia 2023 r.

Wstępne wyniki finansowe spółki Torpol prezentują się następująco:

▪ przychody netto ze sprzedaży: 214,2 mln zł (188,7 mln zł)

▪ zysk brutto ze sprzedaży: 16,7 mln zł (19,9 mln zł)

▪ zysk z działalności operacyjnej: 6 mln zł (12,5 mln zł)

▪ zysk netto: 9,6 mln zł (14,3 mln zł)

▪ środki pieniężne i ich ekwiwalenty: 364,5 mln zł na 31 marca 2024 br. wobec 503,5 mln zł – stan na 31 grudnia 2023 r.

Warto przypomnieć, iż 5 maja br. Tomasz Hapunowicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej spółki Torpol.

Więcej informacji o Torpolu można znaleźć m.in.:

▪ Torpol: ponad 100 mln zł zysku w 2023 r.

▪ Torpol z najkorzystniejszą ofertą w przetargu PKP PLK za ok. 3,4 mld zł netto

▪ Torpol z umową na modernizację stacji Słupsk – jej wartość wynosi ok. 572 mln zł netto

▪ Mniejsze zyski i przychody Torpolu – spółka udostępniła szacunkowe wyniki finansowe za 3 kwartały 2023 r.

▪ Torpol z umową na modernizację linii kolejowej nr 38 na odcinku Giżycko – Korsze. Jej wartość wynosi ok. 1 mld zł

Autor: Damian Malesza

Może Ci się spodobać

Zostaw komentarz